HR tar plats i Arlandastad Groups koncernledning

Med ett stort fokus på att skapa rätt förutsättningar för alla medarbetare i en expansiv utvecklingsfas tar nu Marie Sterner Henriksson, Head of HR, plats i Arlandastad Groups koncernledning.

Head of HR Arlandastad Group Marie Sterner Henriksson

Marie Sterner Henriksson har lång erfarenhet från rekrytering och personalfrågor i olika roller. 

Medarbetarna är vår absolut viktigaste resurs, framförallt för att bibehålla vår värdefulla företagskultur och vårt familjära arbetssätt i en expansiv utvecklingstakt. HRs uppgift är att skapa rätt förutsättningar för alla medarbetare att utvecklas. Jag vill med min erfarenhet bidra till strategiska beslut och därmed stärka bolagets och medarbetarnas fortsatta utveckling, berättar Marie Sterner Henriksson,

I ett läge där bolaget växer på fler geografier är det extra viktigt att jobba koncernövergripande med medarbetarfrågor och ett fortsatt fokus på att utveckla och anpassa oss till nya krav och behov. Med Maries långa erfarenhet är jag glad över att få välkomna henne till koncernledningen, säger Dieter Sand CEO, Arlandastad Group.
 

Om Arlandastad Group
Arlandastad Group är ett fastighetsbolag som grundades 2005 och har ett långsiktigt investeringsperspektiv med fokus på att identifiera strategiska markområden i syfte att utveckla fastigheter till dess fulla potential. Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se. 

Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se,
telefon: +46 (0)8 562 250 00. 

För ytterligare information, kontakta:
Dieter Sand, CEO
Arlandastad Group AB
e-mail: dieter.sand@arlandastad.se    
Mobil: 072 225 37 71