I dag är första dag för handel i Checkin.com Group på Nasdaq First North Growth Market

I dag, den 20 maj 2021, inleds handeln i Checkin.com Group AB:s (”Checkin.com” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets aktie handlas under kortnamnet "CHECK" med ISIN-kod SE0015810502.

Checkin.com, ett snabbt växande SaaS-bolag med målsättningen att etablera en ny standard för checkins på internet, genomförde under maj 2021 en kraftigt övertecknad nyemission som tillförde Bolaget en emissionslikvid om 45 MSEK före emissionskostnader. Emissionen övertecknades med över 2 000 procent, motsvarande ett totalt teckningsvärde om 950 MSEK. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är idag, den 20 maj 2021. 

Kristoffer Cassel, medgrundare och vd för Checkin.com Group kommenterar:

– Vi är oerhört tacksamma för förtroendet från både tunga institutionella investerare och allmänheten, samtidigt som det känns tråkigt att så många som ville vara med inte kunde få chansen. Noteringen är ett viktigt steg för att fortsätta bygga Checkin.com Group, en resa som vi ser på väldigt långsiktigt.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med erbjudandet. Bird & Bird Advokat KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med erbjudandet. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Köpniwsky, Head of Communications Checkin.com Group, press@checkin.com

Om Checkin.com Group
Den första raden kod för Checkin.coms mjukvara skrevs redan 2017. Företagets målsättning har varit tydlig sedan dess, att etablera en ny standard för checkins på internet. Bolagets SaaS-mjukvara kombinerar flertalet UX-system, datakällor och identifieringslösningar för att omgående skapa den optimala checkinupplevelsen för varje användare. Bolaget rekryterar och arbetar globalt för att hitta och behålla de bästa talangerna i världen, och har sitt huvudkontor i Stockholm.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.