Idag är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 B

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 28 mars 2018 förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO 1 B inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar B-aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1 B, vänligen kontakta
Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se 

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.com


Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar  medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.