Idag inleds handeln i Katalysen Ventures AB:s (publ) aktier på Spotlight Stock Market

Idag inleds handeln i Katalysen Ventures AB:s (publ) (”Katalysen” eller ”Bolaget”) aktier på Spotlight Stock Market. Bolagets aktier handlas under kortnamnet ”KAV” och har ISIN-kod SE0016798045.

Noteringen på Spotlight Stock Market föregås av en övertecknad nyemission, vars anmälningsperiod pågick under mars/april 2022. Nyemissionen tecknades till totalt cirka 12,5 MSEK inklusive teckningsåtaganden, motsvarande en teckningsgrad om cirka 113 procent. Genom nyemissionen tillfördes Bolaget cirka 11 MSEK (före emissionskostnader om cirka 1,39 MSEK) och cirka 130 nya aktieägare.

För mer information om Katalysen, vänliga kontakta:
Peter Almberg, VD
Telefon: +46 76 860 37 00
E-post: contact@katalysen.com
Hemsida: 
www.katalysen.com

För mer information om Noteringsemissionen, vänligen kontakta: 
Nordic Issuing AB
Telefon: +46 40-632 00 20
E-post:  info@nordic-issuing.se

Hemsida: www.nordic-issuing.se

Katalysen Ventures AB (publ):
Katalysen Ventures är ett svenskt venture capital-bolag, grundat av entreprenören och företagsbyggaren Peter Almberg, och är verksamt som en så kallad ”venture developer”. Detta innebär att Katalysen investerar sin expertis för att sänka kundbolags risknivå i utbyte mot aktieoptioner i kundbolagen. Katalysen har elva företagsbyggare verksamma på kontor i Stockholm, Sverige och Geneve, Schweiz. Katalysen har hittills investerat sin expertis och sitt kapital i 25+ verksamheter.