Idag inleds handeln i ODI Pharmas aktier på Spotlight Stock Market

Idag, den 23 januari 2020, inleds handeln i ODI Pharma AB:s (”ODI Pharma” eller ”Bolaget”) aktier på Spotlight Stock Market. Aktien handlas under kortnamnet ”ODI” och aktiens ISIN-kod är SE0013409760.

Nyemission av aktier inför notering

ODI Pharma genomförde under slutet av december 2019 en nyemission som tillfört Bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader. Utöver kapitalet tillförde nyemissionen Bolaget cirka 1 360 nya aktieägare. Likviden som erhållits genom nyemissionen är avsedd att finansiera Bolagets verksamhet på den polska marknaden.

Finansiell och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare i samband med nyemissionen och noteringen på Spotlight Stock Market.

För mer information om Bolaget, vänligen kontakta:

Derek Simmross, VD, ODI Pharma AB

E-post: info@odipharma.com

För mer information om nyemissionen och noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

ODI Pharma AB

ODI Pharma är, baserat på sitt europeiska nätverk, dotterbolag och parters, en tillverkare av färdiga farmaceutiska cannabisprodukter med fokus på distribution till den medicinska cannabismarknaden i Europa genom sitt dotterbolag ODI Pharma Polska Sp. z o.o. ODI Pharma avser att tillhandahålla en högkvalitativ produkt till ett konkurrenskraftigt pris jämfört med konkurrenterna i Polen och därmed bli den största leverantören av medicinsk cannabis i Polen. ODI Pharma strävar också efter att vara i framkant för att förstå den medicinska tillämpningen av produkten samt att införa nya, innovativa produkter för de europeiska patienter i behov. Företaget kommer att fortsätta samarbeta med de mest kunniga och mest kända partners i branschen för att uppnå sina mål.