Idag inleds handeln i Vultus AB:s aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market

Idag inleds handeln i Vultus AB (”Vultus” eller ”Bolaget”) aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market. Bolagets aktie handlas under kortnamnet ”VULTS” och aktiens ISIN-kod är SE0017616006. Teckningsoptioner av serie TO 1 handlas under kortnamnet ”VULTS TO 1” och ISIN-kod SE0017832454.

Emission av units inför notering

Noteringen på Spotlight Stock Market föregås av en fulltecknad emission av units, vars anmälningsperiod pågick under april/maj 2022. Emissionen tecknades till totalt cirka 11 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 100 procent. Genom emissionen tillfördes Bolaget cirka 200 nya aktieägare.

 

Bolagets aktie handlas under kortnamnet ”VULTS” och aktiens ISIN-kod är SE0017616006. Teckningsoptioner av serie TO 1 handlas under kortnamnet ”VULTS TO 1” och ISIN-kod SE0017832454.

 

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med emissionen har Sedermera Corporate Finance AB agerat som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut och Shark Communication AB är Bolagets kommunikationsrådgivare.

 

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida: www.vultus.se

 

 

 

Vultus AB är ett agtech-bolag grundat 2016 i Lund. Bolaget utvecklar AI-plattformen Fertilizer Ninja för precisionsjordbruk via satelliter. Fertilizer Ninja erbjuder en komplett odlings-, gödnings- och bevattningsguide för effektivare beslut inom jordbruket och är utvecklad för att ge guidning för en rad olika grödor. Baserat på satellit- och väderdata skapas fältspecifika kartor för spridning av gödselmedel, unika för de olika behoven för varje fält.