Idag inleds teckningstiden i Bodyflight Sweden AB:s nyemission inför planerad notering på AktieTorget

Om Bodyflight

Bodyflights vertikala vindtunnel simulerar ett fallskärmshopp, fritt fall utan att behöva hoppa ut från ett flygplan. Via tunnelns kraftfulla fläktar genereras en luftström som är stark nog att skapa en svävande upplevelse för utövaren. Istället för att hoppa ut från ett flygplan på 4 000 meters höjd lutar sig besökaren helt enkelt fram i vinden från en dörr på flygkammarens sida och börjar omedelbart flyga. Bodyflight erbjuder häftiga flygupplevelser i sin vindtunnel i Bromma och planerar nu att expandera verksamheten med en vindtunnel i Göteborg samt utöka verksamheten till att bli ett upplevelsecenter med ytterligare adrenalinstinna aktiviteter.

Motiv för nyemission

Bolaget har ett välfungerande koncept i Bromma och avser att ta med sig detta koncept till Göteborg, varför bolaget nu genomför en nyemission som vid fullteckning tillför bolaget 21 MSEK (före emissionskostnader) inför planerad notering på AktieTorget. Inför nyemissionen har bolaget genom teckningsförbindelser skriftligen avtalat om cirka 13,5 MSEK, motsvarande cirka 64 procent av den totala emissionsvolymen. Samarbetspartnern Live it har exempelvis ingått avtal om teckningsförbindelse om cirka 2 MSEK.

VD Markus Wiborg kommenterar

”Bodyflight Stockholm är en fartfylld verksamhet och känslan att flyga i vår vindtunnel går inte att jämföra med någon annan upplevelse. Bodyflights vindtunnelupplevelse har sedan start varit mycket omtyckt, vilket har visat sig dels genom det stora antalet bokningar men även genom den stora mediala uppmärksamhet som bolaget fått. Detta har även visat sig i att Bodyflight genererat positivt kassaflöde och ökat sin omsättning varje år. Jag ser stora möjligheter för Bodyflight att utvecklas till att bli Sveriges ledande nöjescenter med äkta, utmanande och adrenalinstinna upplevelser.”  

Erbjudandet i sammandrag

  •  Teckningstid: 11 april – 25 april 2018.
  •  Teckningskurs: 7,00 SEK per aktie.
  •  Emissionsvolym och lägsta gräns för genomförande: Erbjudandet omfattar högst 3 000 000 aktier, motsvarande 21 000 000 SEK. Lägsta gräns för nyemissionens genomförande är 2 400 000 aktier motsvarande 16 800 000 SEK.
  •  Teckningspost: Minsta teckningspost är 715 aktier.
  •  Antal aktier innan nyemission: 6 998 200 aktier.
  •  Värdering (pre-money): Cirka 49 MSEK.
  •  Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 13,5 MSEK, motsvarande cirka 64 procent av den totala emissionsvolymen.
  •  Notering på AktieTorget: Aktien i Bodyflight är planerad att noteras på AktieTorget. Första dag för handel är beräknad att bli den 24 maj 2018.
  •  ISIN-kod: SE0011089929.

Investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer representanter från Bodyflight att presentera verksamheten och framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lunch. Se nedanstående schema för detaljer.

Datum och tid Arrangemang Plats Anmälan
11 april 2018Kl. 11:30-13:00 Investerarlunch med Sedermera Fondkommission Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö Anmälan sker via www.sedermera.se
12 april 2018Kl. 11:30-13:00 Investerarlunch med Sedermera Fondkommission Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, Göteborg Anmälan sker via www.sedermera.se
16 april 2018Kl. 11:30-13:00 Investerarlunch med Sedermera Fondkommission Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm Anmälan sker via www.sedermera.se

Memorandum, anmälningssedel och teaser

Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är Bodyflights finansiella rådgivare i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på AktieTorget.

För mer information om förestående nyemission och planerad notering, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: + 46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om Bodyflight, vänligen kontakta:

Markus Wiborg, VD

Telefon: +46 732 45 22 22

E-post: markus.wiborg@bodyflight.se

www.bodyflight.se

Bodyflight är ett upplevelsebolag grundat 2014 av fallskärmsentusiaster i Stockholm. Tillsammans har teamet bakom Bodyflight lyckats konvertera Pripps gamla mälteri i Bromma till att bli Sveriges första vertikala, frifallande vindtunnel för nöjes- och tävlingsflygning. Konstruktionen är bolagets egen, från den tekniska lösningen till utformningen av den recirkulerande luftkanalen. Sammantaget mäter flygkammaren 23 meter i höjd vilket gör bolagets vindtunnel till världens högsta. Bodyflights övergripande strategi är att växa och skapa upplevelsecenter för utmanande och adrenalinstinna aktiviteter med en vindtunnel som huvudaktivitet i varje center. Bodyflight planerar under det fjärde kvartalet 2018 att expandera sin verksamhet med en färdigställd vindtunnel belägen vid Säve flygplats i Göteborg . Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se.