Igrene återupptar borrningarna och förbereder nyemission

Sedan Mark- och miljödomstolens upphävt Länsstyrelsens beslut om stopp för fältarbeten inom det så kallade Morafältet återupptar Igrene djupborrningarna och planerar för ytterligare kapital-anskaffning

Under tidig höst kommer Igrene att genomföra en publik nyemission med förtur för befintliga aktieägare. Villkoren kommer att presenteras inom kort och avsikten med denna kapitalanskaffning är att:

  • driva ansökan om utvinnings- och miljötillstånd för en naturgasanläggning i Morafältet avseende flytande naturgas, LNG, för distribution till industrin i mellansverige
  • slutföra borrningarna till cirka 900 meters djup i Produktionsbrunn 2 och 4 med efterföljande produktionstester
  • förbereda finansieringen av en produktionsanläggning i Morafältet och utveckla det tekniska underlaget för den tilltänkta anläggningen
  • med kraft och tillsammans med avtalspartners utveckla möjligheterna att konvertera metangas till vätgas direkt nere i borrhålen utan att åstadkomma några klimatavtryck

Samtidigt arbetar Igrene med finansieringen av en produktionsanläggning i Morafältet för LNG och för vätgas. Detta kommer som nästa steg i Igrenes utveckling.

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, vd

mats.budh@igrene.se

+4670 650 62 26

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 29 juli 2021.

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket sedan 2014 och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater och Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken. Bolaget lierar sig med samarbetspartner för att konvertera metangas till vätgas.

Se www.igrene.se