Inbjudan till investerarträff Vultus AB

Med anledning av den pågående Företrädesemissionen bjuder Vultus AB härmed in till investerarträff.

Vultus genomför just nu en föresträdesemission om totalt 4,1 MSEK. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om upp till cirka 3,1 MSEK (77 procent av emissionsvolymen). Prospektet i sin helhet finns att tillgå på bolagets hemsida (www.vultus.se).

För att ge nya och befintliga aktieägare möjlighet att bolaget i samband med den pågående företrädesemissionen bjuder bolaget in till investerarpresentation. Evenemanget, som kommer hållas via Teams fredagen den 2 juni kl. 15:00, leds av VD Per Karlsson som presenterar bolagets analystjänster och Företrädesemissionen.

Presentationen tar cirka 25 minuter och efteråt erbjuds möjlighet att ställa frågor. Det går även bra att skicka frågor på förhand till per.karlsson@vultus.se.

Länk till presentationen

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida:
www.vultus.se

About Vultus – vultus.se

Vultus AB is an Agritech solution provider founded 2016 in Lund, Sweden, Vultus takes hi-tech research and satellite data down to earth, offering farmers and landowners large savings and better yields through precision farming. All based on facts and solid analysis.

“Providing crop specific services for the world's farmers and landowners – 365 days a year – in all-weather types – in all parts of the world”

Vultus AB shares are listed on the Spotlight Stock Market since April 2022.