Inbjudan till presentation av bokslutskommuniké för 2022 för Truecaller AB (publ)

Truecaller, den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation, publicerar bokslutskommunikén för 2022 onsdagen den 22 februari 2023 kl 07.30 CET. 

Alan Mamedi, CEO och Odd Bolin, CFO presenterar rapporten och svarar på frågor i en webcast och telefonkonferens kl 13.00 CET samma dag. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Följ presentationen live:

Länk till webcast

För att lyssna på presentationen via telefon, vänligen ring:

SE: +468 505 163 86
UK: +44 20 319 848 84
US: +1 412 317 6300

 

Pinkod: 28 64 386#

 

För mer information, kontakta gärna:

 

Andreas Frid, Head of IR & Communication

+46 705 290800
andreas.frid@truecaller.com
 
Om Truecaller:

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för mer än 330 miljoner aktiva användare, har laddats ned en halv miljard gånger och har identifierat och blockerat omkring 38 miljarder oönskade samtal under 2021. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.