Inbjudan till telefonkonferens i samband med Green Landscaping Group delårsrapport januari-juni 2021

Green Landscaping Group offentliggör sin delårsrapport för andra kvartalet 2021 den 27 augusti klockan 07:00.

Vid en telefonkonferens med webbpresentation den 27 augusti klockan 10:00 kommer koncernchef Johan Nordström och CFO Carl-Fredrik Meijer presentera rapporten och svara på frågor.

Deltagare ringer in på:

Telefon: +46 8 50 558 374
Webcast: https://tv.streamfabriken.com/green-landscaping-group-q2-2021

Presentationen kommer att hållas på engelska.

För ytterligare information:

Carl-Fredrik Meijer, CFO & IR, Green Landscaping Group AB
+46 70 108 70 19,carl-fredrik.meijer@glgroup.se

Green Landscaping Group AB (publ) är Nordens ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 350 anställda och omsättningen uppgår till drygt 2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.greenlandscapinggroup.se.