Inbjudan till telefonkonferens i samband med Green Landscaping Group delårsrapport januari-mars 2021

Green Landscaping Group offentliggör sin delårsrapport för första kvartalet 2021 den 5 maj klockan 07:00.

Vid en telefonkonferens med webbpresentation den 5 maj klockan 10:30 kommer koncernchef Johan Nordström och CFO Carl-Fredrik Meijer presentera rapporten och svara på frågor.

Deltagare ringer in på:

Telefon: +46 8 566 426 51
PIN-kod: 10423252#

Webcast: https://edge.media-server.com/mmc/p/74w7pfie

Presentationen kommer att hållas på engelska.

För ytterligare information:

Carl-Fredrik Meijer, CFO & IR, +46 70 108 70 19, carl-fredrik.meijer@greenlandscaping.se

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 350 anställda och omsättningen uppgår till drygt 2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.greenlandscapinggroup.se