INDUSTRIAL SOLAR: GARANTER FICK TECKNA 43% INFÖR SPOTLIGHT

STOCKHOLM (Direkt) Den nyemission som solvärmebolaget Industrial Solar Europe genomförde inför listningen på Spotlight Stock Market tecknades till 100 procent, varav garanter fick teckna 43 procent. Bolaget tillförs cirka 15,8 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,9 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Av de 57 procent som tecknades genom teckningssedlar var det en knapp majoritet som tecknades med teckningsrätt medan något mindre än hälften tecknades utan stöd av teckningsrätter.

Beräknad första handelsdag på Spotlight är den 15 januari, i linje med tidigare tidsplan.

Industrial Solar Europe, med en i grunden tysk verksamhet, ska genom sin solenergilösning tillhandahålla solvärme till industrin vars behov av värmeenergi är tre gånger större än behovet av elektricitet, har Industrial Solars vd Christian Zahler sagt i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

image

Foto: Industrial Solars solenergisystem på ett industribyggnadstak. Bildkälla: Industrial Solar