Information om Attanas presentation på Småbolagsdagarna den 14 juni kl. 20.00

Tisdag den 14 juni klockan 20.00 medverkar Attana på Aktiespararnas evenemang Småbolagsdagarna, där VD Teodor Aastrup kommer presentera bolaget och svara på inkomna frågor.

Presentationen kommer innehålla en kort beskrivning av bolaget och dess två affärsben, Attana Life Science och Attana Diagnostics och sedan gå igenom bolagets kortsiktiga och långsiktiga plan framåt.

Preliminär agenda för presentationen:

  1. Attana in short
  2. 20 years of intelligent bioanalysis
  3. Life Science
  4. Diagnostics
  5. Attana 2030

Evenemanget är öppet för alla och det krävs varken medlemskap hos Aktiespararna eller någon anmälan för att följa evenemanget digitalt. Det kommer gå att ställa frågor genom att skicka ett sms till 079-347 98 45 eller maila till event@aktiespararna.se. Frågorna förmedlas av Aktiespararnas moderator i samband med frågestunden efter presentationen. Det går bra att skicka in frågor redan nu eller i samband med presentationen.

När: 14 juni klockan 20.00

Var: Digitalt (www.aktiespararna.se/tv/live)

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com
+46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com