Information om företrädesemission i Respiratorius AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (RESP) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 4 december 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 5 december 2017.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 1,20 sek (1:8 á 1,20 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 8 december 2017 till och med den 20 december 2017.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 8 december 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 8 december 2017 till och med den 22 december 2017.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: RESP TR
ISIN-kod: SE0010600296
Orderbok-ID: 4390
CFI: RSXXXX
FISN: RESP/TR
Första handelsdag: 8 december 2017
Sista handelsdag: 20 december 2017
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: RESP BTA
ISIN-kod: SE0010600304
Orderbok-ID: 438Y
CFI: ESXXXX
FISN: RESP/BTA NV
Handelsperiod: 8 december 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 4 december 2017.

Stockholm den 29 november, 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se