Inhalation Sciences AB (publ) tecknar globalt distributionsavtal med TSE Systems GMBH

(Stockholm, 29, april, 2020) Inhalation Sciences AB har tecknat ett globalt distributionsavtal med TSE Systems GMBH, en ledande tillverkare av forskningsinstrument för laboratorier. TSE Systems har ett omfattande globalt nätverk, stora försäljningsvolymer och en väl ansedd produktportfölj, inklusive högkvalitativ laboratorieutrustning för inhalation, bronkial forskning och toxikologi.

Det globala distributionsavtalet har tecknats och är giltigt till slutet av 2022, med möjlighet till förlängning före periodens slut. Man har som en del av distributionsavtalet kommit överens med TSE Systems om inköp av minst 3 PreciseInhale-instrument med tillhörande moduler och ordervärdet för avtalat uppskattas till minimum 3 MSEK. Ett minimum av ett PreciseInhale-system skall levereras under 2020 och två PreciseInhale-system ska levereras under 2021.

TSE Systems kommer att inkludera ISABs PreciseInhale plattform i sin väl ansedda portfölj av högkvalitativ inhalationslaboratorieutrustning per omgående och, med stöd av företagets omfattande globala försäljnings-, marknadsförings- och distributionskanaler inleda marknadsföring och försäljning.

TSE Systems har huvudkontor i Tyskland och USA, med TSE Systems GmbH: s europeiska / asiatiska huvudkontor i Bad Homburg. Företaget grundades 1886 och företaget har flera landmärken i laboratorieteknologi knutet till detta namn inklusive utveckling av det första EEG Telemetry Systemet och dess ‘Measuring of Breathing Parameters System’ för bronkialforskning.

VD Manoush Masarrat: ”TSE Systems är en solid partner inom inhalation. Företagets beslut att inkludera ISAB: s PreciseInhale- system med tillhörande moduler i sin imponerande inhalationsportfölj bekräftar det globala intresset för vår utrustning och dess utmärkta kvalitet. Vi är glada över att vår teknik kommer att öka TSE Systems förmåga att tillhandahålla omfattande, anpassade modullösningar för sina kunders inhalationslaboratorier. Detta är en avgörande utveckling för oss.”

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, CEO

E-mail: Manoush.masarrat@inhalation.se

Mobile: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när vi andas in dem.

Denna information är sådan som Inhalation Sciences AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2020.