Inhalation Sciences erhåller order på ett kontraktsforskningsuppdrag från Hovione, ett ledande bolag inom Inhalation i Europa.

STOCKHOLM, SVERIGE – 6 augusti, 2018. Inhalation Sciences (ISAB) har erhållit en order på ett större kontraktsforskningsuppdrag från portugisiska Hovione. Ordervärdet uppgår initialt till ca 0,6 MSEK och omfattar experimentella studier i PreciseInhale-modulen DissolvIt.

Hovione är ett Portugisiskt CMO (Contract Manufacturing Organisation) som har en ledande position inom tillverkning och utveckling av Inhalationsprodukter i Europa. ISAB och Hovione har sedan tidigare ett pågående forskningssamarbete som bland annat innefattar ett doktorandprojekt avseende en av PreciseInhales moduler; DissolvIt. Hovione har nu lagt en order på ett uppdrag där ISAB kommer att genomföra en serie experiment i PreciseInhale-modulen för upplösningsstudier in vitro, DissolvIt.

ISABs VD Lena Heffler: ”Att Hovione väljer att utöka vårt samarbete till att nu också innefatta ett större uppdrag är ett tydligt tecken på att de uppskattar våra lösningar. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vår relation med Hovione då jag tror att det finns stora synergier mellan bolagen”

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Lena Heffler, VD
Epost: lena.heffler@inhalation.se
Tel: +46 (0)70 205 96 20

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar vid inandning påverkar våra lungor och därmed vår hälsa.

Denna information är sådan information som Inhalation Sciences Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 augusti, 2018.