Investera i patenterad lösning mot vägglöss

Forsknings- och utvecklingsbolaget Nattaro Labs – specialister på bekämpning av vägglöss – ska lista bolagets aktie på Spotlight Stock Market.  

I samband med noteringen genomförs en spridningsnyemission där allmänheten erbjuds så kallade units (aktie plus option).  

Emissionen är på 15 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 1,5 MSEK, varav cirka 9,8 MSEK omfattas av teckningsåtagande. Pengarna ska användas för att skala upp försäljningen av bolagets patenterade produkter. 

Nattaro Labs fokuserar på innovativa produkter och hållbara lösningar för att bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Vägglöss är skadedjur som livnär sig på blod från människan och kommer ut på natten för att äta.  

Har starka patent 

”Nattaro har i dag en robust patent- och produktportfölj som saknar jämförbara konkurrenter. Vår R&D-verksamhet är innovativ och tar sin utgångspunkt i vägglusens biologi samt kemiska ekologi. Våra produkter och lösningar med bevisad effekt har utvärderats både i labb och i fält”, säger Carl-Johan Gustafson, vd för Nattaro Labs, och fortsätter: 

”Ett kapitaltillskott skulle göra det möjligt för Nattaro att nå ut till nya geografiska marknader och nya målgrupper med hela vår produktportfölj. Möjligheterna till spännande strategiska samarbeten är många och efterfrågan hög.” 

Nattaro Labs produkter har hög verkningsgrad, enligt ett flertal parter som erkänt bolagets egenutvecklade doftbete som marknadsledande. Doftbetet är bäst på att attrahera vägglöss. Nattaro Scout – bolagets fälla med det patenterade doftbetet har visats vara mer effektivt än konkurrenterna på att locka till sig vägglöss.  

Anticimex och Nomor använder produkterna  

Genom en kombination av egen evidensbaserad forskning, produktutveckling och ett nära samarbete med saneringsföretag har Nattaro Labs idag en position som produktutvecklande vägglusspecialister på den internationella marknaden. 

Företaget har redan etablerad försäljning. I Sverige har Anticimex och Nomor utvärderat Nattaro Scout i fält och valt att ta in den i sitt vägglusarbete. Internationellt fungerar multinationella aktörer i skadedjursbranschen såsom brittiska Pelsis Group och schweiziska Andermatt som återförsäljare av bolagets produkter. 

Produkterna är både reaktiva och proaktiva  

”Till skillnad från traditionella metoder och bekämpningsmedel som används när angreppet är ett faktum, är Nattaros produkter både reaktiva och proaktiva. Att våra produkter förebygger förekomsten av vägglöss skapar trygghet och natt(a)ro för boende och fastighetsägare, men medför också att marknaden för Nattaros produkter blir mångfaldigt större än för lösningar som endast är reaktiva”, förklarar Carl-Johan Gustafson. 

Nattaro erbjuder flera olika produkter för att förebygga, upptäcka och bekämpa vägglöss. Samtliga baserar sig på Bolagets djupa specialistkunskap från många års egen forskning.  

Bekämpning av vägglöss omsätter miljarder 

Sedan inledningen av 2000-talet har antalet vägglussaneringar tilltagit i Sverige såväl som i andra delar av världen. Marknaden för professionell bekämpning av vägglöss uppskattades omsätta 13 MDSEK under 2020 och har en prognostiserad årlig tillväxt om 7,6 procent. 

Då Bolagets produkter är ”bäst i test”, egenutvecklade samt patenterade kan en god marginal per produkt försvaras. Den höga bruttomarginalen ger bolaget goda förutsättningar till framtida vinster.  

Erbjudandet i korthet 

Inbjudan till teckning av aktier i Nattaro Labs AB inför notering på Spotlight Stock Market.  

Emissionsvolym:
Erbjudandet omfattar högst 2 142 856 units, motsvarande en emissionslikvid om 15 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 1,5 MSEK
Teckningskurs per unit:
7 kr. Courtage utgår ej. En (1) unit består av en (1) aktie och en teckningsoption (TO 1)
Minsta teckningspost:
600 units, motsvarande 4 200 kr
Värdering pre-money:
39 183 200 SEK
Teckningsåtaganden:
Bolaget har mottagit teckningsåtaganden om totalt 9,8 MSEK motsvarande ca 65 procent av erbjudandet
Teckningsperiod:
8 november – 19 november 2021

Läs mer: https://ipo.se/borsnoteringar/nattaro-labs/ https://nattarolabs.se/investor-relations/