Investors ägande i EQT AB

OBS: Bilden har inget med artikeln att göra

I samband med att EQT AB idag börjar handlas på Nasdaq Stockholm har Investor AB i enlighet med vad vi kommunicerade den 2 september 2019, pro-rata tillsammans med partners, sålt en begränsad del av innehavet i EQT AB. Detta för att säkerställa en så kallad free float av aktien. Efter försäljningen äger Investor 176 739 596 aktier i EQT AB, vilket motsvarar ett ägande om 18,5 procent. Investor kommer att erhålla en likvid om 1,6 mdr kronor.

Investor kan under oktober komma att sälja ytterligare maximalt 2 451 580 aktier till noteringskursen beroende på omfattningen av rådgivande bankers utnyttjande av överteckningsoptionen. I enlighet med praxis har Investor som största ägare under en månads tid lånat ut 10 396 188 aktier till rådgivande banker för att underlätta hanteringen av överteckningsoptionen.

Försäljningen samt utlåningen av Investors aktier i EQT AB kommer att insynsregistreras till Finansinspektion.

Investors engagemang i EQT är långsiktigt.

För ytterligare information:

Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör och chef Hållbarhet:
070-550 35 00
viveka.hirdman.ryrberg@investorab.com

Magnus Dalhammar, IR-ansvarig:
0735-24 21 30
magnus.dalhammar@investorab.com

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som grundades av familjen Wallenberg 1916, är en engagerad ägare av högkvalitativa globala företag. Vi har ett långsiktigt investeringsperspektiv. Genom styrelserepresentation, industriell erfarenhet, vårt nätverk och finansiella styrka, arbetar vi efter att våra företag ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class. Våra innehav inkluderar ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.