Inziles teckningsoptioner tas upp till handel på Nasdaq First North

Inzile AB (publ) (”Inzile” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets teckningsoption av serie TO 1 tas upp till handel på Nasdaq First North med den 22 juli 2019 som första handelsdag.

Teckningsoptioner av serie 2019/2020 i Inzile AB (publ)kommer att den 22 juli 2019 att tas upp till handel under kortnamn INZILE TO 1 med ISIN-kod SE0012622553. Två (2) teckningsoptioner ger rätt till nyteckning av en (1) ny aktie i Inzile under perioden från och med den 1 augusti 2020 till och med den 30 augusti 2020.

Handel med aktier i Inzile, under kortnamnet INZILE, på Nasdaq First North inleddes den 27 juni 2019. 


Kontakt:
Ragnar Åhgren, VD Inzile AB. 
E-mail: ragnar.ahgren@inzile.com, tel.: 0733-56 89 89

Certified Advisor
FNCA är Bolagets Certified Advisor. E-mail: info@fnca.se, tel.: 08-528 00 399

Om Inzile
Inzile är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer eldrivna lätta lastbilar (klass N1). Bolaget grundades 2012 och Bolagets team har tillsammans en mycket lång och omfattande erfarenhet av teknisk innovation och utveckling, inte minst inom automotive och specifikt elbilar. Bolaget har sitt huvudkontor och sin produktionsanläggning i Västervik, Småland. Dessutom finns ytterligare två kontor, ett i Göteborg där en stor del av utvecklingsarbetet sker och ett i Stockholm där företagets sälj- och marknadsavdelning ligger. För mer information, vänligen besök www.inzile.com