IoT-teknikbolaget Wyld Networks förstärker styrelsen med Henrik Hedelius som ny ledamot

Efter en extra bolagsstämma den 30 september 2021 har Henrik Hedelius utsetts till ny styrelseledamot för Wyld Networks AB för att stärka bolaget i dess tillväxtfas.

”Vi är mycket nöjda med att få ombord Henrik i styrelsen för Wyld Networks. Henrik har erfarenhet av såväl företagsfinansiering och M&A som styrelsearbete i snabbt växande utvecklingsbolag”, säger Mats Andersson, styrelseordförande i Wyld Networks. “Denna utnämning understryker vårt åtagande att samla en styrelse med kunskap och erfarenhet för att positionera Wyld Networks som en föregångare på den växande marknaden för satellitbaserad IoT-teknik.”

”Jag är mycket glad över att gå med i Wyld Networks styrelse. Jag tror starkt på bolagets vision att skapa en framgångsrik och lönsam affär genom att möjliggöra global IoT-uppkoppling”, säger Henrik Hedelius. “Användning av satelliter för att samla in data från IoT-sensorer oavsett var de befinner sig löser reella problem för företag, samtidigt som det kan förbättra världen vi lever i.”

Henrik Hedelius är född 1966 och har studerat Business Administration and Economics vid Stockholms universitet. Henrik är styrelseordförande i FUUD AB (publ) och SASHED AB samt styrelseledamot i Vembla AB, Bergman & Beving Aktiebolag, Addtech AB och The Cloud Factory AB. Han har tidigare varit senior advisor på UB Markets, vd och partner på Hedelius & Berthelius, Head of private M&A på Kaupthing Bank, managing director på Storebrand Investments Sweden och projektledare på Swedbank Markets.

För mer information, vänligen kontakta

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
Tel: +44 7 824 997 689
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och företag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).

Läs mer www.wyldnetworks.com

Fler artiklar om Wyld Networks