IPO: ADVERTY PÅ VÄG TILL FIRST NORTH, PLANERAD FÖRSTA DAG 25/10

STOCKHOLM (Direkt) Adverty, som utvecklar en plattform för automatiserade annonser i virtual reality, augmented reality och mobiltelefoner, planerar en listning på First North till den 25 oktober.

Inför listningen gör bolaget en nyemission riktad till allmänheten på 2,7 miljoner aktier, motsvarande cirka 20,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen är på 7:50 kronor per aktie, motsvarande en värdering på bolaget före kapitaltillskottet om cirka 79,8 miljoner kronor.