IPO: AKTIEERBJUDANDET I RUGVISTA “KRAFTIGT ÖVERTECKNAT”

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Rugvista, som säljer mattor online, uppger att aktieerbjudandet på cirka 1,5 miljarder kronor inför noteringen på Nasdaq First North blev “kraftigt övertecknat”.

Det framgår av ett pressmeddelande inför torsdagens debuthandel.

Erbjudandet bestod av 12,4 miljoner befintliga aktier, motsvarande 61 procent av det totala antalet utestående aktierna i bolaget som hade erbjudits av huvudägaren Litorina IV och ett fåtal andra aktieägare.

Rugvista värderades således till runt 2,5 miljarder kronor i erbjudandet. Priset per aktie var 125 kronor.

Bland de som åtog sig att köpa aktier i erbjudandet fanns bland annat TIN Fonder, Roosgruppen, Knutsson Holdings och Ostvast Capital Management

“Vi är tacksamma över det stora intresset för att investera i Rugvista Group och jag tycker personligen att det är motiverande att flera tusen småsparare anmälde intresse för att investera samt merparten av våra medarbetare. Det är inspirerande att vi är i en position där vi kan ta detta steg i organisationens utveckling och uppskattar förtroendet som cornerstone-investerare och andra investerare har givit vår långsiktiga ambition och strategiska plan”, säger vd Michael Lindskog.

För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet har de säljande aktieägarna åtagit sig att sälja ytterligare högst 1,6 befintliga aktier, vilket motsvarar 12,6 procent av antalet aktier i erbjudandet.

Under 2020 uppgick Rugvistas nettoomsättning till 562 miljoner kronor med ett justerat rörelseresultat på 109 miljoner kronor, motsvarande en justerad rörelsemarginal om 19 procent. Under perioden 2018–2020 var den genomsnittliga årliga omsättningstillväxttakten 24 procent.