IPO: ASCELIA PHARMAS NYEMISSION ÖVERTECKNAD, TILLFÖR 200 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den nyemission som cancerläkemedelsföretaget Ascelia Pharma har genomfört inför noteringen på Stockholmsbörsen i mars blev “väsentligt” övertecknad. Bolaget får över 6.000 nya ägare och tillförs cirka 200 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande där det uppges att alla tecknare inte kommer att kunna få tilldelning på grund av överteckningen. Hur hög den exakta teckningsgraden var meddelas inte.

Första beräknade handelsdag på Nasdaq Stockholm är den 13 mars, i linje med den tidigare presenterad information.

“Erbjudandet genererade starkt intresse från ansedda institutioner i Sverige och internationellt såsom Alto Invest, Handelsbanken Fonder, Fjärde AP fonden, Sunstone Capital samt Øresund-Healthcare Capital”, skriver Ascelia Pharma.

Teckningskursen var 25 kronor per aktie. Det motsvarar ett totalt marknadsvärde på de utestående aktierna i Ascelia Pharma på 565 miljoner kronor efter erbjudandet. Om även övertilldelningsoptionen på 30 miljoner kronor utnyttjas i sin helhet kommer marknadsvärdet av aktierna i bolaget att uppgå till 595 miljoner kronor.

“Vi är väldigt nöjda och stolta över det intresse som många kvalitativa investerare har visat för vårt bolag. Nu fortsätter vi vårt arbete med att genomföra den kliniska fas 3-studien och kommersiella förberedelser med vår ledande produktkandidat Mangoral. Vi kan nu också påbörja fas 2-förberedelserna för vår andra viktiga produktkandidat Oncoral”, säger Ascelia Pharmas vd Magnus Corfitzen.

Ascelia Pharma ska hjälpa cancerpatienter genom att förbättra diagnostikmöjligheterna och utveckla nya cancerläkemedel, sade Magnus Corfitzen nyligen i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

“Vi fokuserar framförallt på särläkemedel inom onkologiområdet, vilket innebär små indikationer inom cancerforskningsområdet där det finns betydande otillfredsställda behov”, sade Magnus Corfitzen.

Den av Ascelia Pharmas läkemedelskandidater som har kommit längst, Mangoral, är alltså på väg in i fas 3.

“Mangoral är ett diagnostikläkemedel som patienten får innan en magnetröntgen av levern för att se om cancer har spridits dit. Vi är på väg in i fas 3 och kommer att börja rekrytera patienter efter sommaren. Förhoppningsvis kommer vi att ha svaren inom ett års tid därefter”, sade Ascelia Pharma-chefen.

Bolaget fokuserar på patienter som har så dåliga njurar att de inte kan använda den nuvarande godkända kontrast-metoden – gadolinium – vid magnetröntgen.

“Levern är ett av de organ som cancer mest frekvent sprider sig till. Därför är levern så viktig. Problemet för de redan godkända produkterna på marknaden är att de är baserade på metallen gadolinium som kan orsaka dödlig biverkan hos patienter med dålig njurfunktion. Mangoral är baserat på mangan som är effektivt på att förbättra magnetröntgenbilden utan att ge samma biverkningar”, sade Magnus Corfitzen i intervjun som kan ses på den här länken.

image

Bild: Förbättrad bildkvalitet ger ökade möjligheter att upptäckta levermetastaser. Bildkälla: Ascelia Pharmas prospekt

Vator Securities är Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med erbjudandet och bolagets finansiella rådgivare. Baker McKenzie är legal rådgivare till Vator Securities.

Setterwalls Advokatbyrå är Ascelia Pharmas legala rådgivare. Emissionsinstitut för erbjudandet är Erik Penser Bank.