IPO: BOMILL FÅR PREL GODKÄNT FÖR LISTNING PÅ FIRST NORTH

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bomill har fått ett preliminärt godkännande för listning på Nasdaq First North Growth Market. Preliminär första handelsdag är den 20 oktober.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Nasdaqs beslut är bland annat villkorat av att Bomill uppfyller ägarspridningskravet samt att bolaget tillförs tillräckligt med likvid för att täcka rörelsekapitalbehovet för de kommande tolv månaderna.

Inför First North-debuten genomför Bomill en emission av aktier samt vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner, som omfattar initialt cirka 30 miljoner kronor. Teckningskursen är 18 kronor per så kallad unit, vilket motsvarar 6 kronor per aktie.

Bomill har utvecklat och marknadsför en teknologi för sortering av spannmål i stor skala baserat på varje kärnas inre egenskaper.

“Den noterade miljön öppnar nya dörrar för bolaget och är en viktig förutsättning för att vi nu ska kunna accelerera vår internationella expansion, med siktet inställt på att bli en central aktör i omställningen mot ett mer hållbart och resursstarkt jordbruk”, säger Bomills vd Andreas Jeppsson i en kommentar.