IPO: DIGITALISERINGSEXPERTEN EXSITEC SKA VÄXA LÖNSAMT- VD

(Omsändning: sändes första gången den 3 september)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) IT-företaget Exsitec, som levererar programvaror och konsulttjänster, räknar med att kunna fortsätta att visa lönsam tillväxt framöver.

Det säger Exsitecs vd Johan Kallblad i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt inför onsdagens noteringen av bolagets aktie på handelsplattformen Nasdaq First North.

”De senaste fem, sex åren har vi legat på en genomsnittlig tillväxt på ungefär 16 procent per år och vi har haft god lönsamhet. Vårt finansiella mål är att ha en tillväxt över 15 procent med en ebita-marginal på 15 procent och det är den nivån vi har legat på”, säger han.

På frågan om de finansiella målen inte är lågt satta svarar Johan Kallblad att marknaden har varit gynnsam under ganska lång tid, då företag tagit till sig digitala verktyg och haft en god investeringsvilja.

”Det har då varit möjligt för oss att överträffa våra finansiella mål, men tittar man på företagande över väldigt lång tid får man hantera både bättre och sämre marknader. Vi tycker att målet med 15 procents tillväxt och 15 procents ebita-marginal är ett bra finansiellt mål över tiden som vi tycker att vi har kapacitet att uppnå”, säger Exsitec-chefen.
https://youtu.be/U73TTnejA-I
image Foto: Nyhetsbyrån Direkts reporter Fia Forsman intervjuar Exsitecs vd Johan Kallblad.
Större delen av tillväxten ska ske organiskt, men med understöd av förvärv när intressanta tillfällen uppstår, enligt vd:n.

Exsitec startade för 20 år sedan i Linköping och har nu cirka 240 anställda vid tio kontor i Sverige och ett i Danmark. Bolaget beskriver sig självt som en specialist på att digitalisera sina kunders verksamhet.

"Vi hjälper våra kunder att välja ut bra programvaror, ser till att de fungerar tillsammans i kundens verksamhet och vi tar ansvar efter leveransen med en integrerad supporttjänst. Vi lever med kunderna under en lång tid", säger Johan Kallblad.

Vad ser ni för risker eller utmaningar framöver? 

"Den centrala frågan för mig är att vidmakthålla den företagskultur vi har och vara en bra plats för människor att växa professionellt. Vi rekryterar mycket direkt från universitetet och har stora traineeprogram till exempel." 

I samband med noteringen har Exsitec genomfört en nyemission om 1,5 miljoner aktier. Dessutom säljer bolagets största ägare Standout Capital 0,5 miljoner av sina aktier.

Teckningskursen på 35 kronor per aktie innebär en värdering av bolaget på cirka 357 miljoner kronor före kapitaltillskottet som tillför runt 50 miljoner kronor. 

Vad ska ni göra med pengarna?

"Det handlar om att stärka vår balansräkning för att skapa en finansiell flexibilitet, framförallt för att möjliggöra förvärv eller andra satsningar", säger Exsitec-chefen.

Johan Kallblad, som har varit vd sedan 2010, äger själv en större post om 1,3 miljoner aktier i bolaget. Han har inga planer på att sälja några Exsitec-aktier.  

"För min del har vi en jättefin resa framför oss. Jag tänker att det inte är logiskt för mig att sälja aktierna i bolaget jag känner till och försöka investera de pengarna i bolag jag inte känner till. Jag kör vidare ett bra tag här", säger han.

Johan Kallblad påpekar också i sammanhanget att Exsitec har en utdelningsstrategi med mål att dela ut 40 procent av det fria kassaflödet, vilket kan ge honom möjlighet att balansera om sin egen portfölj framöver utan att behöva sälja sina aktier i Exsitec.Fia Forsman +46 8 5191 7923 Nyhetsbyrån Direkt