IPO: FETTFORSKNINGSBOLAGET LIPIGON SKA VÄXA VIA NISCHER – VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det Umeå-baserade forskningsföretaget Lipigon Pharmaceuticals, som utvecklar läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, ska först fokusera på nischmarknader innan bolaget på sikt tar sig an större marknader.

Det säger Lipigon Pharmaceuticals vd Stefan K Nilsson i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt inför noteringen av bolagets aktie på handelsplattformen Nasdaq First North som föregås av en nyemission på 50 miljoner kronor.

Lipigon Pharmaceuticals fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus, och mindre nischindikationer, men på sikt uppger sig bolaget ha möjlighet att rikta sig mot bredare sjukdomsgrupper. Att satsa på mindre nischmarknader där patienter saknar adekvat behandling innebär en snabbare väg till marknaden, säger Stefan K Nilsson.

Hittills har totalt cirka 50 miljoner kronor, inklusive bidrag, investerats i bolaget.

Vad ser du som företagets största utmaningar?

“Det mesta vi gör är för första gången, men vi har ett väldigt bra och erfaret lag. Vi har rekryterat bra och har nya rekryteringar på gång som ska hjälpa oss framför allt med det kliniska arbetet. Sedan handlar det främst om att fortsätta leverera nya projekt. Vår vision är att bli det ledande lipid-forskningsbolaget i världen”, säger Lipigon-chefen.

Omkring 45 procent av alla européer dör i hjärt/kärl-sjukdomar och blodfetter är en starkt bidragande orsak till det, uppger Stefan K Nilsson.

“Det finns en vedertagen koppling mellan blodfetter och åderförkalkning, eller ‘åderförfettning’ som det kanske egentligen borde heta. Blodfetter har även en stark koppling till andra sjukdomar såsom akut pankreatit. Det finns ett stort medicinskt behov av nya behandlingar av blodfetter”, säger Lipigon-chefen.

https://youtu.be/q4CeWco_26M

image

Foto: Nyhetsbyrån Direkts reporter Johan Lind intervjuar Lipigon Pharmaceuticals vd Stefan K Nilsson till höger.

Lipigon Pharmaceuticals har fyra läkemedelsprojekt under utveckling. Det som har kommit längst heter Lipisense och står inför prekliniska säkerhetsstudier som ska genomföras under 2021. Lipisense-programmet fokuserar på den ovanliga och ärftliga sjukdomen familjärt kylomikronemisyndrom.

"Under 2022 kommer Lipisense in i kliniska fas 1-prövningar", säger Stefan K Nilsson.

Emissionslikviden är avsedd att främst finansiera utvecklingen av bolagets läkemedelsprojekt i riktning mot prekliniska och kliniska studier. Merparten av pengarna kommer att läggas på Lipisense.

Lipigon avser även utöka sin projektportfölj genom förvärv eller nya utvecklingsprojekt från egen forskning.

Nyemissionen inför noteringen omfattas av teckningsåtaganden om cirka 70 procent av den totala emissionslikviden. Teckningskursen är 11:20 kronor per unit, vilken innehåller en aktie samt en teckningsoption som kan tillföra bolaget mer kapital våren 2022. Teckningskursen värderar företagets aktier till omkring 53 miljoner kronor före kapitaltillskottet.

Teckningsperioden väntas pågå till den 9 februari. Första handelsdag på Nasdaq First North väntas bli den 1 mars.

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Lipigon i samband med emissionserbjudandet.