IPO: INTERNATIONELL EXPANSION EN UTMANING FÖR NIMBUS – VD

(Omsändning av nyhet från 4 feb inför dagens handelspremiär. Nyhet kompletterad med emissionsutfall etc.)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den internationella expansionen blir avgörande när den svenska båttillverkaren Nimbus ska fortsätta växa snabbare än båtmarknaden i stort.

Det säger Nimbus vd Jan-Erik Lindström i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt inför noteringen av aktien på handelsplattformen Nasdaq First North.

En högre andel rörliga kostnader som kan skalas ned i kristider och hög soliditet är även viktigt för att undvika att hamna i finansiella problem som bolaget gjorde efter förra finanskrisen, anser Jan-Erik Lindström.

Nimbus tillverkar motorbåtar i plast och aluminium. Bolaget har sju varumärken, däribland Nimbus, Aquador och Flipper. Omsättningen var cirka 1 miljard kronor under 2020.

Koncernen arbetar företrädesvis via återförsäljare. Norden är företagets största marknad, följt av Europa. På senare år har även expansion skett i Nordamerika.

Att få tag på riktigt duktiga återförsäljare och partners till en relativt tekniskt komplex produkt ser Jan-Erik Lindström som den största utmaningen för att lyckas med den internationella expansionen.

Vilka faktorer driver efterfrågan på fritidsmotorbåtar?

“Den största faktorn är ökade disponibelinkomster. Sedan år 2000 har disponibelinkomsterna i snitt ökat med 5 procent per år. Folk vill ha en högkvalitativ fritid. ‘Hemester’-trenden innebär också att en större del av fritidsbudgeten går till båtköp. Även en åldrande båtflotta, där runt 45 procent av båtarna är äldre än 20 år, driver försäljningen. Det är ganska stor teknisk skillnad på en nyproducerad båt och en sex-sju år äldre båt”, säger Nimbus-chefen.

Hur har pandemin påverkat viljan att köpa motorbåt?

“I Norden har den ökat, medan den har minskat i Centraleuropa på grund av nedstängningar.”

Fritidsmotorbåtar med förbränningsmotorer innebär utsläpp som påverkar både närmiljö och klimat. Hur förhåller ni er till det?

“Det finns bara ett sätt att förhålla sig till det. Vi har alla ett ansvar för vår framtid, så det handlar om att hantera. Det är en utmaning som vi i båtbranschen delar med exempelvis bilbranschen. Utvecklingen går framåt – på senare tid nästan explosionsartat. Det har skett mycket med förbränningsmotorn och den är betydligt renare än vad den var för sex-sju år sedan. Men det händer även andra saker, såsom eldrift och annat som är jättespännande”, säger Jan-Erik Lindström.

https://youtu.be/95gFZCcrYdg

image

Foto: Nyhetsbyrån Direkts reporter Johan Lind intervjuar Nimbus vd Jan-Erik Lindström till höger.

Elbåtmotor är dyrt, framförallt om man ska driva en stor båt. Är kunderna beredda att betala för det och acceptera den lägre fart som elmotorer innebär i nuläget?

"En elmotor är effektiv och i princip underhållsfri. En elmotor i sig är inte speciellt dyr, utan det kostsamma är att ta med energin att driva motorn med. Batterier har varit tunga och har haft ganska dålig effekt, vilket har inneburit att det har krävts många batterier - i synnerhet i en stor båt. Men där går utvecklingen framåt ganska rejält. De närmaste åren kommer båtbranschen likt bilbranschen se en ganska stor förändring. Parallellt sker utveckling kring exempelvis bränsleceller och alternativa drivmedel. Vi är sökande för att hitta den riktigt hållbara vägen."

För en handfull år sedan lanserade ni en ganska stor båt med elmotor - Nimbus 305 Coupé E-power. Hur har det gått?

"Det har gått bra. Strikt kommersiellt hade vi hoppats på ett bättre utfall - vi var lite tidiga utifrån det perspektivet - men vi har fått ett bra genomslag och har satt oss på kartan som en spelare i den matchen. Vi har kvar den i sortimentet. Vi är motorrumsoberoende, så man kan beställa den i dag och till och med få den lite billigare än när vi introducerade den i och med att batteripriserna har gått ned".

Nimbus tar nu in 200 miljoner kronor i nytt kapital – vad har ni för planer för de pengarna?

"Det handlar främst om tillväxt. Vår organiska tillväxt behöver visst stöd i form av rörelsekapital. Vi utesluter heller inte strategiska förvärv, både på varumärkessidan och på distributionssidan. Trycket på balansräkningen minskar förstås också, vilket kan vidga möjligheterna att fortsätta produktutveckla."

Efter förra finanskrisen gick Nimbus i konkurs. Hur ska ni undvika att sådant scenario vid en framtida ekonomisk kris?

"Rent operativt (före räntekostnader) gick Nimbus plus. Det var inget fel på rörelsen utan det var olika omständigheter som ställde till det – bland annat för hög belåning. Vi har nu en kostnadsmassa som kan skalas upp och ned. Vi jobbar med att kunna plocka bort runt 90 procent av våra kostnader på sex månaders sikt. Vi arbetar bland annat med samarbeten med externa parter för att inte ha för mycket fasta kostnader."

Ni arbetar inte med långfristiga lån i balansräkningen – varför inte?

"Vi tycker inte att man ska göra det i en cyklisk marknad. Vi tänker jobba utan långfristiga lån."

Ni har som mål att växa organiskt 10 procent per år. Det är mer än båtmarknadens väntade årliga tillväxt 5,8 procent?

"Från 2014 till i dag har vi vuxit organiskt med drygt 20 procent per år medan marknaden har vuxit 7 procent per år. Vi har vant oss vid att slå marknaden. Det räcker givetvis inte i sig självt, men vi har en ganska hög tilltro till våra varumärken och vår förmåga till internationell handel. Vi ska fortsätta vara duktiga i Norden, men den stora tillväxten kommer på nya marknader."

Vad ser du som de största utmaningarna på er resa?

"Det ligger just i det. Vi har stor erfarenhet av internationell handel, men det är nya båtdistrikt. Det handlar om att få tag på riktigt duktiga återförsäljare och partners till en relativt tekniskt komplex produkt. Det är den största utmaningen", säger Jan-Erik Lindström avslutningsvis.

Det aktieerbjudande som Nimbus genomförde inför noteringen på Nasdaq First North med teckningskursen 52 kronor per aktie blev enligt bolaget "kraftigt övertecknat".

Enligt båttillverkaren var intresset för erbjudandet mycket stort bland svenska och internationella institutionella investerare samt allmänheten i Sverige, Norge och Finland.

Erbjudandet bestod både av aktier från befintliga aktieägare och av nytryckta aktier som tillför bolaget 200 miljoner kronor.

Roosgruppen, Odin Fonder, Lazard Asset Management, Handelsbanken Fonder, LMK Venture Partners och Briban Invest hade åtagit sig att köpa aktier för högst 291 miljoner kronor.

Teckningskursen på 52 kronor per aktie värderade bolaget till 808 miljoner kronor före kapitaltillskottet. Det innebär att varje försäljningskrona värderades till runt 0,8 kronor.

Teckningsperioden för allmänheten pågick till den 7 februari och en dag till för institutioner. Första handelsdag på Nasdaq First North är den 9 februari.

Carnegie är den huvudsakliga finansiella rådgivaren till Nimbus i samband med noteringen.