IPO: INTERVALL TECKNINGSKURS PIERCE ERBJUDANDE 60-68 KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Intervallet för teckningskursen i Pierce aktieerbjudande och emission inför noteringen på Stockholmsbörsen har satts till 60-68 kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Under antagande att priset fastställs till prisintervallets mittpunkt, 64 kronor per aktie, kommer erbjudandet att omfatta 16,3 miljoner aktier. Erbjudandet kommer att omfatta 5,5 miljoner nyemitterade aktier och 10,9 miljoner befintliga aktier som säljs av vissa av bolagets befintliga ägare, däribland Procuritas Capital Investors V, PCI V Co‑Investment, samt grundare Daniel Petersen och Stefan Rönn.

De nyemitterade aktierna förväntas tillföra bolaget omkring 350 miljoner kronor före transaktionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om cirka 460 miljoner kronor.

Anmälningsperioden för allmänheten förväntas pågå under perioden 18–25 mars 2021 med första handelsdag beräknad till den 26 mars.