IPO: KLIMATOR GODKÄNT FÖR SPOTLIGHT, VÄNTAD HANDELSSTART 23/10

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Mjukvarubolaget Klimator har godkänts för handel på Spotlight Stock Market. Första dag där väntas bli den 23 oktober.

Det framgår av ett pressmeddelande.

I anslutning till listningen gör Klimator en emission av så kallade units som kan tillföra bolaget en initial likvid om högst 21,3 miljoner kronor. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionen under våren 2022 tillförs Klimator ytterligare 7,5-17,5 miljoner kronor.

Priset per unit är 17 kronor, vilket motsvarar 8:50 kronor per aktie. Inför emissionen har teckningsförbindelser motsvarande cirka 63 procent av erbjudandet, erhållits.

Klimator har utvecklat en patenterad dataplattform som med mycket hög noggrannhet kan förutse vägväderförhållanden längs hela vägnät, framgår av pressmeddelandet.

Bolaget har under de senaste åren fått mycket uppmärksamhet för sin teknologi och i flera fall tvingats avböja projekt på grund av resursbrist, heter det. En kapitalisering genomförs nu i syfte att tillföra nödvändiga resurser inom framför allt projektledning, försäljning och produktutveckling för att kunna ta tillvara på det momentum som bolaget just nu befinner sig i, anges i pressmeddelandet.