IPO: LOHILO FOODS MOT FIRST NORTH, ERIK SELIN BLAND TECKNARNA

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Lohilo Foods avser att ansöka om att notera bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och ger i samband med detta en nyemission.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet omfattar sammanlagt högst 1.363.636 nyemitterade aktier som tecknas till ett pris om 22 kronor per aktie.

Villkoren för erbjudandet innebär att total emissionslikvid uppgår till högst cirka 30 miljoner kronor och motsvarar en värdering på bolagets samtliga aktier före erbjudandets genomförande om cirka 293 miljoner kronor.

Om erbjudandet fulltecknas uppgår utspädningen till cirka 9,3 procent baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Inför genomförandet av erbjudandet har bolaget erhållit teckningsåtaganden på sedvanliga villkor från Erik Selin via sitt bolag Skandrenting, Santhe Dahl via sitt bolag Santhe Dahl Invest samt Erik Dahl genom vilka dessa parter åtar sig att teckna aktier i erbjudandet motsvarande en total emissionslikvid om cirka 20 miljoner kronor. Teckningsåtagandena motsvarar således cirka 66,7 procent av erbjudandet.

Teckningsperioden för erbjudandet kommer att pågå från och med den 28 september 2020 till och med den 13 oktober 2020.

Nasdaq har meddelat dess bedömning att Lohilo uppfyller noteringskraven för Nasdaq First North Growth Market, med sedvanliga villkor och förbehåll. Planerat första datum för handel är den 26 oktober 2020.

Utöver teckningsåtagandet har Erik Selin, via sitt bolag ES Aktiehandel, tidigare i september 2020 förvärvat aktier för cirka 6,5 miljoner kronor direkt från MF30 Holding. Transaktionen genomfördes till samma kurs som i erbjudandet. Sammanlagt kommer Erik Selin efter erbjudandets slutförande förvärvat aktier för cirka 15 miljoner kronor i Lohilo Foods.

Lohilo Foods, tidigare Alvestaglass, ett foodtech-bolag som startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar bland annat Lohilo, Alvestaglass, Järnaglass samt distribution av Häagen-Dazs, Nick’s och Bubbies. Huvudkontor, fabrik och centrallager ligger i Växjö och bolagets marknadskontor återfinns i Stockholm. Bolaget genomförde under våren 2016 en nyemission via Pepins Group och har i dag cirka 1 150 aktieägare.

Richard Hertvig är vd och grundare och Hans Jacobsson är styrelseordförande.

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Lohilo Foods. Nordnet Bank är Selling Agent i samband med erbjudandet. Lohilo Foods har utsett FNCA Sweden till bolagets så kallade Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.Kristine Trapp +46 8 5191 7927 Nyhetsbyrån Direkt