IPO: MEDDELANDETJÄNSTEN SLACK MOT USA-BÖRSEN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den amerikanska meddelandetjänsten Slack blev det andra uppmärksammade techbolaget att registrera sig hos amerikanska finansinspektionen för börslistning på Nyse på fredagen.

Detta efter att skjutsdelnings- och taxibolaget Uber lämnat in sin anmälan tidigare under dagen.

Slacks värdering efter den senaste kapitalanskaffningsrundan var 17 miljarder dollar.

Bolaget siktar på att sätta ut aktierna för handel ”så snart som möjligt efter att anmälan processats”, framgår av prospektet.