IPO.se: Starka bolag inom energisektorn börsnoterades

Energisektorn har helt klart varit en svängande marknad det senaste året. Intresset för att investera i bolag som satsar på nytänkande inom förnybar energi är stor. Det har blivit en bra tillväxtmarknad och intresset för att teckna aktier inför börsnoteringar överlag har varit stort bland investerarna. Utfallet bland bolagen har däremot varierat vad gäller aktiekursen, vissa har lyckats hålla en stabil nivå, andra har fallit under de första dagarna efter noteringen medan ett fåtal har blivit riktiga raketer. Energisektorn är helt klart en intressant marknad, sett ur många perspektiv. Här finns det plats för långsiktiga miljömedvetna placerare likväl som den som vill göra snabba klipp. 

En tydlig trend bland investerarna

Trenden att investera i förnyelsebar energi håller i sig. Den tekniska utvecklingen bland företagen har gått framåt de senaste åren och idag har vi flera företag på den svenska börsen som gör stora affärer runt om i världen. Svenska företag håller en ledande position inom just förnybar energi. 

Intresset att teckna Azelio var stort inför börsnoteringen

Azelio, ett litet företag med stora ambitioner inom solenergi vars notering väckte stort intresse. De har en unik inriktning där tekniken bygger på att fånga upp solenergi och använda en stirlingmotor för termisk lagring. 

Även om intresset var stort innan börsnotering fick aktien fritt fall redan under första handelsdagen på börsen och vid lunch hade värdet sjunkit över 30 %. Vi har ännu inte kunnat se någon återhämtning av kursen. Med tanke framtidsutsikterna för solenergi och behovet av innovativa lösningar som ger möjlighet att distribuera energin även nattetid finns i vilket fall fundamenta för en potentiell uppgång.

Graf: börsdata.se

Metacon stod som vinnare dagen efter börsnoteringen

Ett företag som verkligen lyckades göra en rivstart på NGM Nordic MTF var Metacon. Redan dagen efter börsnoteringen lyckades aktien stiga med hela 19 %. Den teknik företaget arbetar med omvandlar kolväten till vätgas. Gasen som utvinns kan sedan användas både för värme, el och som drivmedel. Företagets VD poängterar att hans mål ligger längre fram i tiden och att företaget just nu är i en utvecklingsfas där mycket går framåt. Idag har företaget flera stora projekt inom EU vilka kommer fortlöpa under några år. Det här gör att företaget kan vara en stabil investering och möjligheterna till fortsatt avkastning är därmed goda. Aktien har idag stabiliserats på börsen och förhoppningen för de flesta är att tillväxten på sikt ska återspeglas även i börsvärdet. 

Graf: börsdata.se

Midsummer har vuxit starkt under 2018

Midsummer, ett bolag som visat både styrka och börsuppgång under senare delen av 2018. De noterades i juni 2018. Företaget har en klar och tydlig inriktning på marknaden för solenergi där de bygger tak med integrerade solpaneler. Marknaden för solenergi förutspås ha en stark tillväxt de närmsta åren, inte minst för att Kina genomför enorma investeringar i grön omställning. Möjligheterna att ta tillvara på energin från solen finns i mycket större utsträckning än vi idag använder oss av. 

Intresset inför börsnoteringen var stort, både från institutionella investerare och från privatmarknaden och resultatet skiljer sig verkligen från mängden, 500 miljoner kronor i rest kapital. Nyemissionen övertecknades med 400 %. Midsummer är en av de mest lyckade börsnoteringarna på flera år. På många sätt visar det även investerarnas tro på behovet av solenergi och kraften i skiftet från fossila bränslen till förnyelsebart. Att bolaget gick ut i marknaden med en riktigt stor orderstock att leverera på var ytterligare en pusselbit i framgångssagan. 

Graf: börsdata.se

IA Industriarmatur med en stark kundbas och tillväxtpotential

IA Industriarmatur är ett företag med en stabil kundbas som även har bra framtidsutsikter. Många av kunderna har gjort affärer med bolaget i mer än 40 år. Här pratar vi en bra grund att stå på samtidigt som deras produkter har en goda utsikter på den globala marknaden. Eftersom de flesta av produkterna är egenutvecklade har de fina marginaler. Kombinera det men stora intäkter och du har ett bra recept för tillväxtpotential.

IA hjälper företag inom energisektorn att på ett proaktivt sätt mäta och effektivisera sina verksamheter. Bolaget räknar idag med att ganska snart kunna nå de mål som sattes upp vid börsnoteringen. IA Industriarmatur har haft en viss nedgång i aktiekursen, men hållit sig stabil kring denna lägre nivå.

Graf: börsdata.se

Hexicon en comeback-kid med börsnotering i antågande

Hexicon är ett företag som väntar på en börsnotering. Företaget patenterade, flytande vindkraftverk går en spännande framtid till mötes. Med en genomförd rekonstruktion under början av 2018 kan man säga att Hexicon har gått en brokig bana mot notering. Utmaningar till trots har de förbättrat sitt erbjudande, utvecklat sin produkt, trimmat kostnaderna som givetvis är höga för en egenutvecklad innovation på den här nivån. Det här är ett företag i comeback-anda som du ska hålla ögonen på framöver.

Climeon omvandlar värme till elektricitet

Climeon är en av de få i världen som kan omvandla både lågtempererad spillvärme och geotermisk värme till elektricitet. Möjligheten med att omvandla lågtempererad spillvärme till el gör att branscher som gruvindustrin och rederier är intressanta kundämnen. Climeon har öppnat upp en helt ny marknad.

Företaget börsnoterades för över ett år sedan, i oktober 2017, och har sedan dessa haft både kraftig uppgång och nedgång. Innan kvartalsrapporten för Q2 2018 kom gjorde aktien en riktig rusning och hade den högsta noteringen sedan noteringen. Under andra kvartalet hade Climeon en ökad orderingång och tilltron för företaget satte fart på nytt. Den senaste tiden har aktien legat på en stabil nivå på strax under 50 kronor. 

Graf: börsdata.se

Colabitoil Sweden tillverkar förnybar diesel

Förnybar diesel är helt klart en produkt som kan utvecklas långt och något som många av oss har väntat på. Sedan börsnoteringen har Colabitoil lyckats höja sin omsättning, men även om de har tagit in fler order och skapat tillväxt har dessvärre också kostnaderna ökat i samma takt. Vinstökningar lyser med sin frånvaro vilket har gett aktiekursen en hel del stryk, Potentialen för lönsamhet finns med de nya avtal som har tecknats den senaste tiden och framtiden för företaget ser ljus ut.

Graf: börsdata.se

Företag med stor potential och svensk stabilitet bakom sig

Det vi kan se i företagen inom energisektorn som på den senare tiden har börsnoterats är innovativa lösningar med en klar och tydlig plan framåt. Vi hittar teknologi som har utvecklats och tagits fram i Sverige för en global marknad. Potentialen för tillväxt är fortsatt god på flera håll även om utmaningarna också finns där. Att driva affärer på global nivå med stora ordervärden kräver rörelsekapital, uthållighet och framåtanda. Att gå som vinnare i den gröna omställningen handlar lika mycket om innovation och entreprenörskap som att hålla investerarna nära och kostnaderna nere. En sak är säker, svenskt näringsliv har satt segel i den gröna vågen.

IPO.se