IPO: SVD BÖRSPLUS REKOMMENDERAR ATT TECKNA COMINTELLI

STOCKHOLM (Direkt) Svenska Dagbladets analystjänst Börsplus rekommenderar den som intresserar sig för mikrobolag att teckna mjukvarubolaget Comintellis aktie i nyemissionen inför bolagets listning på Spotlight.

Comintellis affärsidé är att erbjuda ett IT-system för att samla in, sortera och analysera affärsinformation som behövs i strategiarbete, konkurrentbevakning och innovation.

”För en lekman är det ofta svårt att veta hur mycket värde den här typen av produkter egentligen adderar. Comintelli har dock hög trovärdighet på den här punkten i form av en riktigt förstklassig kundlista”, skriver SvD Börsplus.

”En multipel på EV/Ebit 10 är låg för att handla om mjukvaruvinster men innehåller en mikrobolagsrabatt. Tillämpar vi den på vinstnivån 2020 så blir avkastningspotentialen kring 60 procent”, skriver SvD Börsplus som anser att det finns en klar möjlighet att aktien värderas en bra bit högre än så om normalscenariot i analysen slår in.

”Risken ligger i att produkten blir omsprungen av de många konkurrenterna på marknaden, den tillväxt vi skissar på aldrig kommer och intäkterna börjar falla”, varnas det samtidigt för.

Nyhetsbyrån Direkt gjorde nyligen en tv-intervju med Comintellis vd Jesper Martell som kan ses på den här länken. Bolaget avser växa snabbt och hantera konkurrensen från gratisbevakningstjänster genom de mervärden som bolagets tjänst skapar.

I intervjun berättar han även att bolaget historiskt främst har haft storföretag som kunder, men att nya erbjudanden har tagits fram till relativt sett mindre bolag. Målsättningarna fokuserar på tillväxt, samtidigt som företaget hoppas på höga marginaler eftersom man är i mjukvarubranschen.