IPO: TEQNION SKA LISTAS PÅ FIRST NORTH, GENOMFÖR NYEMISSION

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Industrikoncernen Teqnion har beslutat att genomföra en nyemission på 80 miljoner kronor samt att lista aktierna på Nasdaq First North. Värderingen av bolaget uppgår till cirka 340 miljoner kronor före kapitaltillskottet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Fem så kallade cornerstone-investerare har åtagit sig, förutsatt att vissa villkor uppfylls, att förvärva aktier motsvarande totalt 80,8 procent av erbjudandet, motsvarande 15,4 procent av de utestående aktierna i bolaget efter emissionen.

De fem cornerstone-investerarna är Creades med 32,5 miljoner kronor, Consensus Asset Management med 16,3 miljoner kronor, Aktia Fondbolag med 7,5 miljoner kronor, Familjen Hamberg med 5,9 miljoner kronor och Familjen Kjell med 2,6 miljoner kronor.

“Genom att få tillgång till kapitalmarknaden ska vi nu accelerera förvärvstakten och fortsätta bygga långsiktigt med välskötta lönsamma dotterbolag”, säger vd Johan Steene.

Av emissionslikviden på högst 80 miljoner kronor före emissionskostnader planeras 70 procent att användas till köpeskillingar vid framtida förvärv, 15 procent till tilläggsköpeskillingar medan 15 procent ska användas till stabilisering och återinvestering i koncernen.

Teqnion har tio dotterbolag organiserade i tre affärsområden: Industri, Tillväxt och Nischade produkter.

Teckningskursen uppgår till 26 kronor per aktie. Teckningsperioden pågår från den 19 till 28 mars 2019. Första dag för handel beräknas bli den 4 april.

Prospektet väntas enligt Teqnion godkännas av Finansinspektionen och publiceras omkring den 18 mars.