IPO träffar – Raytelligence

IPO träffar Raytelligence – företaget som jobbar med radarsensorer som mäter vitala funktioner. Med denna teknologi kan en övervakad och säker vård i hemmet erbjudas som ett alternativ till vårdhem, vilket innebär förhöjd livskvalitet och självständighet för äldre.

Teckningstid:
1 – 22 november 2018
Första handelsdag:
20 december 2018
Teckningskurs:
7,05 SEK per aktie
Minsta teckningspost:
700 aktier
Lista:
NGM Nordic MTF
Pre-money värdering
ca 50 miljoner
Emissionsbelopp:
ca 10 miljoner kronor
Emissionsgaranti:
Säkerställd till 52 procent
Antal nyemitterade aktier:
1 417 492 st (16,67%)

Memorandum
Anmälningssedel

Mer information om bolaget på Raytelligence emissionssida och under noteringar.

Disclaimer: Ingen i teamet IPO.se äger aktier i bolaget. Läs mer på: https://ipo.se/policy/