IPO: TRAINIMAL PRELIMINÄRT GODKÄNT FÖR NGM NORDIC SME-NOTERING

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Trainimal, tillhandahåller individanpassad träning och kostrådgivning digitalt genom egenutvecklad teknologi, har erhållit preliminärt godkännande för notering av bolagets aktie på handelsplattformen Nordic SME på Nordic Growth Market. Första handelsdag beräknas bli den 16 april 2021.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Trainimals produkterbjudande marknadsförs för närvarande under namnet Mammafitness och riktar sig primärt till kvinnor mellan 20 och 45 år i Sverige. Coaching sker av legitimerade dietister och licenserade personliga tränare.

“Vi är otroligt stolta över att gå vidare med notering på NGM, ett stort steg i Trainimals historia och tillväxtresa”, säger Mikael Pérez som är vd för Trainimal.

I samband med noteringen genomför bolaget en emission av högst 469.562 aktier motsvarande cirka 15,5 miljoner kronor. Teckningskursen har satts till 33 kronor per aktie, vilket motsvarar en värdering av bolaget före erbjudandet på 62 miljoner kronor.

Teckningsförbindelser om cirka 8,5 miljoner kronor, motsvarande 55,0 procent av erbjudandet, har lämnats från representanter i bolagets styrelse och ledning samt externa ankarinvesterare.

Teckningsperioden löper från och med den 18 mars till och med den 31 mars.

Noteringsbeslutet är bland annat villkorat av att bolaget uppfyller de formella noteringskraven på att ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv månader och uppnår gällande spridningskrav av aktierna före första handelsdag.