IPO: TRIBORONS MOTORBRÄNSLETILLSATS MINSKAR FÖRBRUKNINGEN – VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bränsleteknikföretaget Triborons bränsletillsats minskar förbrukningen i alla typer av förbränningsmotorer och är därmed bra för både plånboken och miljön.

Det säger Triborons vd Pär Krossling i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt inför listningen på Nasdaq First North av bolagets aktier som har lockat flera namnkunniga investerare som Carl-Henric Svanberg och Hans Stråberg.

Pär Krossling berättar samtidigt om utmaningarna med att slå sig fram i en konservativ bränslebransch och hur expansionsplanerna ser ut.

”Vår teknik har unika egenskaper och grundar sig i grundämnet bor som har väldigt fina egenskaper om man kan få in det i bränslet. Fördelarna är framförallt att man kan sänka friktionen i motorer, vilket minskar energiförbrukningen och därmed också utsläppen”, säger Triboron-chefen.

Han lyfter även fram antibakteriella och antikorrosiva egenskaper.

Vilken typ av kunder vänder ni er till?

”Vi vänder oss dels till privatpersoner och dels till större kunder inom transportsektorn där det finns stora behov. Vi vänder oss även till olja- och gasmarknaden, exempelvis till bränslebolag. Vi pratar om alla typer av motorer – från motorsågar till stora fartygsmotorer”, säger han.

Orkar privatpersoner blanda i en tillsats för att spara ett par procent av bränsleförbrukningen?

”Alla orkar inte göra det, men en hel del gör det. Om du kan spara 5 procent eller ännu mer så ger det motsvarande 75 öre per liter i värde. Framförallt mår miljön bra av det. Men så småningom kommer vi att finnas som en standardkomponent i bränslena och då behöver inte konsumenten tänka på det längre. Det är vår målsättning”, säger Pär Krossling.

Bolaget skriver i prospektet att Triboron ger en bränslebesparing på 3-5 procent i ett modernt fordon och oftast mer i äldre fordon.

image

Bild: Nyhetsbyrån Direkts reporter Johan Lind intervjuar Triborons vd Pär Krossling till höger.

Triboron sålde för ungefär 1 miljon kronor under 2018. Vilket segment har ni riktat in er på först?

"Den snabbaste tillväxten för oss just nu är transportsektorn. Över tid är den stora idén för oss licensaffärer med bränslebolagen. Vi har redan tagit vårt första mindre avtal, men har dialoger även med större bolag."

Fordonsflottan går från fossila bränslen i riktning mot el och andra bränslen. Hur påverkar det er?

"Det är positivt för oss. Övergången till biobränslen är något som vår teknik kan hjälpa till med. Även om elbilar blir vanligare så räknar man med många elhybrider framöver. Då har bilen en förbränningsmotor som kan behöva hjälp. Vid sidan av detta finns det fortfarande över 1,5 miljarder fordon globalt som drivs av förbränningsmotorer."

image

Bild: Triboron som konsumentprodukt. Bildkälla: Triboron

Det finns andra företag som tillverkar tillsatser till bränslen. På vilket sätt sticker er tillsats ut?

"Vi sticker ut med en miljövänlig teknik som antingen kan komplettera eller helt ersätta den typ av tillsats som finns i dag. Tillsatsmarknaden är enorm och ju mer bränslena förändras och går mot miljöbränslen och nya former så ökar mängden tillsatser, men det finns ingen som har den teknik som vi har med framförallt friktionssänkande egenskaper."

En svårighet vid tidigare försök med grundämnet bor har varit att det är svårt att få ämnet jämnt fördelat i bränslet, och särskilt att få det att förbli så över tid. Detta anser sig Triboron nu har lyckats hantera.

Hur reagerar de stora bränsletillverkarna på ert intåg?

"De flesta aktörer är väldigt positiva. Konsumenterna, miljömyndigheterna och aktieägarna tycker att det är kanon, men branschen är väldigt konservativ så det tar lite tid."

Hur ser du på risken för piratkopior eller motsvarande?

"Den risken finns alltid, men vi har bra immateriella rättigheter och fem-sex patent samt ett antal på väg. Det är inte lätt att avgöra hur stor risken är."

image

Konceptbild: Lastbil med Triboron. Bildkälla: Triboron

Vad ser du som de största utmaningarna för företaget?

"Den konservativa branschen - att det kan ta lite tid. I övrigt har vi ett första avtal och vi är i dialog med ett antal större aktörer på marknaden, framförallt i Norden och Europa. De bolag som är kända i Sverige är samtidigt små internationellt sett."

Finns det några miljöproblem kopplade till användningen av er tillsats, eller i brytnings- och tillverkningsprocessen?

"Nej, oss veterligen är det inte så. Vi använder grundämnet bor. Det har funnits diskussioner runt samlingen borater där det har förekommit osäkerheter kring om det är bra eller dåligt, men det vi använder är av ren medicinsk kvalitet som finns i bland annat kosttillskott. Det är ungefär lika 'farligt' som bordssalt."

Vad ska ni göra med de 35 miljoner kronor ni vill ta in i nyemissionen inför listningen av aktierna på First North?

"Framförallt ska de gå till den kommersiella expansion som vi nu genomgår. Vi har ju varit ganska små hittills och kunnat bearbeta den lokala och den europeiska marknaden. Men den här marknaden är enorm globalt sett. Det tillverkas över 5.400 miljarder liter raffinerade bränslen per år."

Er tillsats motsvarar ungefär en tusendel av bränslet. I en full biltank blir det runt en halv deciliter. Går det att producera stora mängder Triboron globalt?

"Det finns ingen brist på varken bor eller andra komponenter som ingår i Triboron", säger Pär Krossling.

Triborons finansiella målsättning är att inom fem år uppnå en årlig omsättning på 400 miljoner kronor med en ebitda-marginal över 50 procent och att därefter ha en omsättningstillväxt på cirka 20 procent per år.

Inför listningen skriver Triboron att styrelse, ledning och ägare har "betydande industriell erfarenhet från många storskaliga industriella projekt".

Den tidigare Ericsson-vd:n Carl-Henric Svanberg är fjärde största ägare med 8,1 procent av kapitalet medan den tidigare Electrolux-vd:n Hans Stråberg är sjätte största ägare med 6,2 procent.

Teckningskursen uppgår till 8:80 kronor per aktie, motsvarande en värdering av bolaget på 191 miljoner kronor före kapitaltillskottet på 30,4 miljoner kronor, eller 35,2 miljoner om övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut.

Teckningsperioden pågår mellan den 14-28 mars. Första beräknade handelsdag är den 8 april.

Eminova Partners är finansiell rådgivare åt Triboron medan Synch Advokat är juridisk rådgivare.

Nyhetsbyrån Direkts TV-intervju med Triborons vd Pär Krossling kan ses på följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=sHDP5_hbf5I