IPO: YAYTRADE AVSER NOTERA SIG PÅ FIRST NORTH, GÖR EMISSION

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) E-handelsplattformen Yaytrade avser notera sina aktier på handelsplattformen Nasdaq First North och gör inför det en emission av units om 35 miljoner kronor bestående av aktier och teckningsoptioner.

Det framgår av ett pressmeddelande i samband med prospektet som har offentliggjorts.

Yaytrade bedriver försäljning och köp av premium second hand-kläder och accessoarer genom en digital marknadsplattform som kombinerar erbjudanden från privatpersoner, influencers och partnerföretags utgående lager.

“Bolagets marknadsplattform är en egenutvecklad högteknologisk e-handelsplattform där premiummode möter den cirkulära ekonomin i syfte att bidra till ett mer hållbart konsumentbeteende som driver miljösmart modekonsumtion”, heter det.

Erbjudandepriset i emissionen på 35 miljoner kronor är 27 kronor per unit, som består av sex aktier och två teckningsoptioner. Priset motsvarar således strax under 4:50 kronor per aktie och värderar bolagets aktier till närmare 49 miljoner kronor före kapitaltillskottet.

Yaytrade har på förhand erhållit teckningsåtaganden om cirka 75 procent av erbjudandet.

Anmälningsperioden löper mellan den 9 och 23 februari. Preliminär första handelsdag på Nasdaq First North är den 9 mars 2021.

Eminova Partners är finansiell rådgivare åt bolaget i samband med emissionen.

I höstas tecknade Spotlight-noterade Mandel Design ett avsiktsavtal om att förvärva Yaytrade. I samband med det framgick att bolaget under det första halvåret 2020 omsatte cirka 1,4 miljoner kronor med negativt resultat om cirka 7 miljoner kronor. Yaytrade beräknades då omsätta cirka 5 miljoner kronor under 2020 med negativt resultat om cirka 9 miljoner för att sedan börja generera positiva kassaflöden och resultat under det andra kvartalet 2021, uppgavs det.Johan Lind +46 8 5191 7954 Nyhetsbyrån Direkt