IRRAS har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm och offentliggör prospekt

IRRAS AB (publ) (”IRRAS”, eller “Bolaget”) meddelar att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Bolaget för notering på Nasdaq Stockholm. I samband med listbytet från Nasdaq First North Premier Growth Market till Nasdaq Stockholm har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på IRRAS webbplats, www.irras.com, samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är den 20 maj 2020. Sista dag för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market är den 19 maj 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

USA
Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D.
VD
ir@irras.com 

Europa
Sabina Berlin
CFO
+46 73 951 95 02

sabina.berlin@irras.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2020 kl. 17:00 CET.

Om IRRAS

IRRAS AB är ett globalt medicinteknologiföretag fokuserat på leverans av innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS designar, utvecklar och kommersialiserar produkter som förbättrar utfallet för patienter och minskar den totala vårdkostnaden genom att adressera komplikationer associerade med nuvarande behandlingsmetoder inom neurointensivvård. IRRAS marknadsför och säljer sina innovativa IRRAflow- och Hummingbird ICP Monitoring-produktfamiljer globalt till sjukhus, via sin egen säljorganisation i USA och på utvalda marknader i Europa samt via ett nätverk av distributörer på andra marknader.  IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, Kalifornien, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ):s aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market (IRRAS). Certified Adviser är Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 576 90.