IRRAS lanserar IRRAflowTM v 2.5 med flera uppgraderingar, bland annat uppdaterad batterikonfiguration

San Diego, CA, USA, Laichingen, Tyskland och Stockholm, Sverige den 18 januari 2018 – IRRAS AB (NASDAQ Stockholm: IRRAS) är ett medicintekniskt bolag i kommersiell fas som inriktar sig på design, utveckling och kommersialisering av innovativa lösningar för behandling av olika typer av hjärnsjukdomar. IRRAS meddelar idag att man lanserar en förbättrad version av sin flaggskeppsprodukt IRRAflow i EU. IRRAflow version 2.5 har uppgraderats både estetiskt och mekaniskt och har även en uppdaterad batterikonfiguration. Den nya konfigurationen har utvecklats som svar på ett frivilligt återkallande och tillfälligt försäljningsstopp för produkten efter en isolerad incident med ett batterifel i december 2017. Det tillfälliga försäljningsstoppet har nu hävts.

IRRAS har bytt till en ny leverantör av batteripaketet i alla IRRAflow-enheter. Den nya tillverkaren är baserad i Tyskland, och batteripaket som har valts har använts i tiotusentals medicintekniska produkter sedan 2012. De första IRRAflow v 2.5-enheterna kommer att finnas klara för leverans till kund i februari 2018. IRRAS kommer att presentera de nya enheterna för sina befintliga kunder och kort därefter börja redovisa försäljning.

”Den snabba reaktionen på batterifelet hos IRRAflow vid en försäljningspresentation är ett uttryck för IRRAS åtagande att utveckla högkvalitativa medicintekniska produkter. Vi är glada över att ha introducerat en uppdaterad batterikonfiguration för medicinsk användning med hjälp av en tysk leverantör, och vi planerar att börja sälja IRRAflow 2.5 inom kort”, säger Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D., VD för IRRAS. ”Vårt fokus är nu att höja takten på våra kommersiella planer för att öka försäljningen i EU, i USA efter godkännande från FDA, samt på övriga utvalda marknader runt om i världen.”

Om IRRAflow

Baserat på kärntekniken IRRAflow har IRRAS utvecklat och kommersialiserat ett revolutionerande medicintekniskt system för intelligent intrakraniell vätskehantering i samband med komplikationer vid intrakraniell blödning. De system om finns tillgängliga i dag hanterar inte dödliga komplikationer eftersom de inte hindrar ocklusion (blockering) av katetern under behandling och de ger inte heller en noggrann övervakning av det intrakraniella trycket. Genom att integrera aspiration, målinriktad infusion och övervakning av intrakraniellt tryck i en enda robust enhet erbjuder IRRAS en nyskapande lösning för patienter med stroke och hematom som både är mindre invasiv och mer effektiv.

Om IRRAS AB

IRRAS (NASDAQ Stockholm: IRRAS) är ett börsnoterat medicintekniskt bolag i kommersiell fas som inriktar sig på design, utveckling och kommersialisering av innovativa lösningar för olika hjärnsjukdomar. Målet är att väsentligt förbättra resultaten för patienterna, minska den tid patienter behöver tillbringa på både intensivvårdsavdelning och slutenvårdsavdelning och bidra till påtagliga hälsoekonomiska fördelar för både sjukhus och andra vårdgivare. Bolagets initiala produktfokus ligger på intrakraniella vätskehanteringslösningar som utnyttjar den egenutvecklade plattformstekniken IRRAflow, ett CE-märkt, helt integrerat, slutet medicintekniskt system som möjliggör både intelligent intrakraniell vätskehantering och noggrann övervakning i realtid av intrakraniellt tryck.

IRRAS har en unik produktportfölj som skyddas av viktiga patent och patentansökningar och har därmed goda förutsättningar att bidra till bättre patientutfall och etablera sig som en ledande aktör på marknaden för medicintekniska produkter. IRRAS har sitt huvudkontor i Sverige och har också kontor i Tyskland och ett USA-kontor i San Diego i Kalifornien. Mer information: www.irras.com.

Kontakt för investerare och media:

Fredrik Alpsten
CFO och vice VD
+46 706 67 31 06
fredrik@irras.com
   

Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2017 kl. 08.30 (CET).