IRRAS tillkännager ändring av finansiell prognos

Stockholm, 3 augusti 2023 – Styrelsen för IRRAS AB har idag fattat beslut om en revidering av bolagets finansiella prognos.  Bolaget står fast vid sina tidigare kommunicerade finansiella mål, men har beslutat att ompröva tidshorisonten.

 

Som en konsekvens av den nyligen tillkännagivna förändringen av bolagets kommersiell strategi, att stänga helägda dotterbolag i Europa och prioritera aktiviteterna på USA-marknaden, har bolaget beslutat att mer tid krävs för att avgöra de totala effekterna av dessa förändringar, inklusive effekten på tidshorisonten i bolagets finansiella prognos. De tidigare kommunicerade målen kvarstår, men till följd av nämnda skäl väljer bolaget att för närvarande avstå från att publicera en specifik tidslinje.

 

Finansiell prognos

  • Nettoomsättningen förväntas långsiktigt överstiga MSEK 350 per år.
  • Bruttomarginalen förväntas långsiktigt vara högre än 60%.

 

Denna information är sådan som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-04 07:55 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Will Martin
VD
ir@irras.com

Om IRRAS

IRRAS är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag som fokuserar på att leverera innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS utformar, utvecklar och kommersialiserar produkter för neurointensivvård, som väsentligt förbättrar resultaten för patienterna och minskar den totala vårdkostnaden genom att avhjälpa komplikationer som är förknippade med nuvarande behandlingsmetoder. Företaget marknadsför och säljer sina breda och innovativa produktlinjer IRRAflow och Hummingbird ICP Monitoring till sjukhus över hela världen genom sin egen säljorganisation i USA och utvalda europeiska länder samt via ett internationellt nätverk av distributionspartners.  

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, samt kontor i München, Tyskland och San Diego, Kalifornien, USA. Mer information finns på  www.irras.com

IRRAS AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: IRRAS).