IRRAS tillkännager deltagande och presentation av fallserie poster vid den 22:a europeiska kongressen för neurokirurgi

  • Den 22:a europeiska neurokirurgi kongressen, European Congress of Neurosurgery, kommer äga rum i Belgrad, Serbien, den 16-20 oktober 2022.
  • Dr. Behnam Rezai Jahromi, neurokirurg från Helsingfors universitetssjukhus, kommer att presentera en fallserieposter, med titeln “Active CSF Exchange System for IVH Treatment.”
  • Dr. Rezai Jahromi kommer också leda ett utbildningstillfälle av IRRAflow tisdagen den 18 oktober kl. 10:00 CET i IRRAS monter i kongressens utställningshall.

Stockholm, 13 oktober 2022 – IRRAS meddelar idag att bolaget kommer delta på plats vid EANS 2022, den 22:a europeiska neurokirurgiska kongressen, som arrangeras av European Association of Neurological Societies. Efter två år i rad då kongressen påverkades av covid-19-pandemin, hålls den årliga EANS kongressen åter igen med deltagande på plats, i Belgrad, Serbien, den 16-20 oktober 2022. Deltagarna vid EANS 2022 kommer att kunna lära sig mer om IRRAS produkter, inklusive IRRAflow Active Fluid Exchange-system, genom att besöka IRRAS monter #10.

Förutom att ställa ut IRRAS produkter för kongressdeltagarna, kommer kliniska resultat från användandet av IRRAflow-systemet, för behandling av intracerebral blödning (ICH) och intraventrikulär blödning, att presenteras i en fallserie poster av Dr. Behnam Rezai Jahromi, neurokirurg vid Helsingfors universitetssjukhus. Poster presentationen med titeln “Active CSF Exchange System for IVH Treatment,” kommer att finnas tillgänglig för granskning, både på plats och virtuellt för deltagarna vid EANS.

“Min erfarenhet av att använda IRRAflow har visat på imponerande resultat när det gäller att avlägsna giftigt blod i ventriklarna efter det att patienter har haft brustna anaeurysmer och intrakraniella blödningar” säger Dr. Rezai Jahromi. “Kombinationen av IRRAflow-systemets återkommande spolning, i kombination med trombolytisk medicinering, kan förändra sammansättningen av cerebrospinalvätskan, påskynda förmågan att avlägsna den giftiga materian och förbättra de kliniska resultaten för dessa kritiskt sjuka patienter.”  

Dr. Rezai Jahromi kommer även att leda ett utbildningstillfälle tisdagen den 18 oktober kl. 10:00 CET vid IRRAS monter. Dr. Rezai Jahromi kommer presentera sina kliniska erfarenheter av att använda IRRAflow  vid behandling av IVH-patienter och han kommer även att ge en uppdatering på ARCH-studien (Active Removal of Intracerebral Hematoma via active irrigation of ventricular system). 

För att lära sig mer om ARCH-studien, klicka nedan: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05118997?cond=active+removal&draw=2&rank=1.

Om IRRAS

IRRAS är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag som fokuserar på att leverera innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS utformar, utvecklar och kommersialiserar produkter för neurointensivvård, som väsentligt förbättrar resultaten för patienterna och minskar den totala vårdkostnaden genom att avhjälpa komplikationer som är förknippade med nuvarande behandlingsmetoder. Företaget marknadsför och säljer sina breda och innovativa produktlinjer IRRAflow och Hummingbird ICP Monitoring till sjukhus över hela världen genom sin egen säljorganisation i USA och utvalda europeiska länder samt via ett internationellt nätverk av distributionspartners.

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, samt kontor i München, Tyskland och San Diego, Kalifornien, USA. Mer information finns på www.irras.com.

IRRAS AB är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: IRRAS).

För mer information, vänligen kontakta:

Sten Gustafsson
Director, Investor Relations
sten.gustafsson@irras.com
+46 102 11 5172

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2022 kl. 08.30 (CET).