IRRAS UTÖKAR LEDNINGSGRUPPEN

Stockholm, 19 oktober 2018 – IRRAS AB (Nasdaq First North Premier: IRRAS) meddelade i dag att från och med den 19 oktober 2018 består bolagets ledning av följande grupper och personer:

Exekutiv ledningsgrupp
Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D.     
VD
Fredrik Alpsten CFO och VVD
Will Martin Chief Commercial Officier
Lance Boling Vice President, Product Development
Kellie Fonte Senior Director, Human Capital
Utökad ledningsgrupp  
Adam Sampso Vice President, Product Excellence
Dino De Cicco Senior Director, Product Development
Dessi Lyakov Director, Regulatory & Quality
Sabina Berlin Vice President, Finance

Samtidigt med ovanstående ledningdförändring har Karl-Matthias Moehlmann, Senior Vice President, Commercial Operations och General Manager, Europa, lämnat IRRAS.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
 

USA   Europa
Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D.     
Fredrik Alpsten
VD CFO och VVD
+46 706 67 31 06
info@irras.com fredrik.alpsten@irras.com

Om IRRAS
IRRAS AB (NASDAQ Stockholm: IRRAS) är ett noterat medicintekniskt bolag i kommersiell fas som inriktar sig på utveckling och kommersialisering av innovativa lösningar för hjärnkirurgi. Företagets första produkt IRRAflow® adresserar de komplikationer som är förknippade med nuvarande behandlingsmetoder för intrakraniella blödningar. Detta genom att med en dubbellumenkateter administrera vätskor för sköljning av sjukdomsområdet och samtidigt dränera vätska. IRRAflow erhöll FDA-godkännande i juli 2018.
 

Under behandlingen spolas katetern ren per automatik med jämna mellanrum för att förhindra ocklusion (blockering) av katetern. Eftersom IRRAflow är ett helt slutet system kan det dessutom potentiellt sett minska den dokumenterade infektionsrisken till följd av dessa procedurer. IRRAflow-systemet inkluderar dessutom en ICP-mätare (tryckmätare) och systemet använder mjukvara för att reglera önskat tryck. 

IRRAS har en unik produktportfölj som skyddas av patent och patentansökningar och har därmed goda förutsättningar för att etablera sig som en ledande aktör på marknaden för medicintekniska produkter. IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com. 

IRRAS AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier. Wildeco är bolagets certified adviser. 

Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2018 kl. 08.00 (CET).