Joakim Wahlberg har tillträtt rollen som ny CFO för Fluicell från den 1 juli

Fluicell AB (publ) (“Fluicell” eller ”Bolaget”) är glada att meddela att Joakim Wahlberg börjat som CFO för Fluicell från den 1 juli 2023.

Som tidigare kommunicerats har Fluicell rekryterat Joakim Wahlberg som har en gedigen bakgrund från över 20 år som bankman, controller, ekonomichef, koncernfinansdirektör och föreläsare vid universitet. Joakim Wahlberg kommer senast ifrån en roll som CFO på Pulsen AB och har även nyligen doktorerat i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.  Joakim äger 10 000 aktier i Fluicell.

CFO Joakim Wahlberg kommenterar:

“Fluicell har tagit viktiga steg på sin resa att utvecklas från ett bolag enbart fokuserat på forskningsteknik till ett innovationsdrivet life science-bolag och jag har en mycket stark tilltro till Fluicells framtid. Med deras breda verksamhet inom affärsområdena biovetenskapliga verktyg och tillämpningar, humanvävnadsbaserade terapier samt humanvävnadsbaserad in vitro-teknik för läkemedelsutveckling och forskning, kommer jag att bidra till att stärka deras finansiella fundament och stödja framgångsrik tillväxt.”

VD Victoire Viannay kommenterar:

Vi är mycket glada över att välkomna Joakim ombord idag och är övertygade om att han kommer att bidra till vår starka utveckling när vi nu går in i en mer expansiv fas. Detta markerar ett nytt spännande kapitel för vårt bolag och jag tvivlar inte på att vi kommer att navigera denna övergång med stor framgång.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27,  victoire@fluicell.com

Joakim Wahlberg, CFO, +46 (0) 735 14 09 91, Joakim.wahlberg@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® och Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

Fler artiklar om Fluicell