Jörgen Vrenning går i pension och slutar som CFO för NeoDynamics

NeoDynamics AB (Spotlight Stockholm: NEOD) meddelar idag att CFO och tidigare VD Jörgen Vrenning, har beslutat att lämna företaget efter åtta års anställning. Jörgen fortsätter i en rådgivande roll fram till slutet av maj 2021 för att säkerställa en smidig övergång. Anna Eriksrud, VD NeoDynamics tillträder rollen som tillfällig CFO. 

”Det har varit en mycket spännande tid på NeoDynamics, från starten av NeoNavia-projektet för åtta år sedan. Jag har länge haft en plan att inte arbeta operativt när jag fyller 63 år och ser nu fram emot att få mer tid med min familj, men jag är också öppen för styrelseuppdrag. Jag är stolt över att ha varit en del av NeoDynamics och jag kommer att sakna alla mina fantastiska kolleger, säger Jörgen. 

”Jag vill tacka Jörgen för hans stora bidrag genom åren och vi önskar honom lycka till i framtiden”, säger Anna Eriksrud. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:                         

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ) +46 70 844 49 66, E-post: anna.eriksrud@neodynamics.com

Denna information är sådan information som NeoDynamics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2020, kl 12.20 CET.

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia. Biopsisystemet bygger på en patenterad mikropulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte för en korrekt diagnos och individualiserad behandling. NeoNavia utvärderas vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. En kommersiell lansering beräknas ske under 2020.

Om NeoNavia

NeoNavia är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av mikropulstekniken som underlättar nålinförsel och ger precision vid placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Om mikropulstekniken

Den patenterade mikropulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsinålen, oberoende av vävnadstyp. Den pneumatiska drivenheten som genererar mikropulser är placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handenheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.