Justering av kursen för köp av aktie och sista handelsdag för TO3

Inlösenperioden för de teckningsoptioner i serie TO3, som gavs ut i samband med Zoomabilitys emission i december 2022, och kan handlas på Sportligt, är mellan 2-15 januari 2024. Enligt villkoren krävs två optioner i serie TO3 för att köpa en aktie för som lägst 3,50 kr. Kursen har dock justerats något beroende på den emission som gjordes i november 2023, så den nu är 3,478 kr. Genom omräkningen så får man teckna 0,5031 aktier per teckningsoption.

Det betyder att man för 1000 optioner får teckna 503 aktier för 1749, 43 kr.

Den sista dagen för handel med TO3 på Spotlight har nu beslutats att vara 11 januari, dvs. två bankdagar innan sista lösendag.

För mer information kontakta

Pehr-Johan Fager, VD
0709-203961
pj@zoomability.com

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC, från tillverkare som Permobil, Sunrise och Invacare, och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 

Zoom Uphill® är registrerad som medicintekniskt hjälpmedel enligt MDR 2017/745 och testad enligt rullstoldirektivet EN12184.