Katalysen Ventures AB (publ) avtalar om teckningsåtaganden i pågående noteringsemission

Katalysen Ventures AB (publ) (”Katalysen” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget avtalat om teckningsåtaganden i Bolagets pågående nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market (”Noteringsemissionen”). Teckningsåtagandena uppgår till totalt cirka 8,2 MSEK, motsvarade cirka 75 procent av emissionsvolymen.

”Vi är så klart mycket glada över intresset från teckningsåtagarna och kanske framförallt nöjda med det strategiska värdet de också tillför Katalysen genom sitt deltagande”, säger Peter Almberg, VD för Katalysen.

Anmälningsperioden i Noteringsemissionen pågår fram till och med den 10 april 2022. Bolaget har idag avtalat om teckningsåtaganden från tre stycken för bolaget strategiska investerare om totalt cirka 8,2 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av emissionsvolymen. Teckningsåtagandena är vederlagsfria och garanterar tilldelning i Noteringsemissionen.

För mer information om Katalysen, vänliga kontakta:
Peter Almberg, VD
Telefon: +46 76 860 37 00
E-post: contact@katalysen.com
Hemsida: 
www.katalysen.com

För mer information om Noteringsemissionen, vänligen kontakta: 
Nordic Issuing AB
Telefon: +46 40-632 00 20
E-post:  info@nordic-issuing.se

Hemsida: www.nordic-issuing.se

Katalysen Ventures AB (publ)
Katalysen Ventures är ett svenskt venture capital-bolag, grundat av entreprenören och företagsbyggaren Peter Almberg, och är verksamt som en så kallad ”venture developer”. Detta innebär att Katalysen investerar sin expertis för att sänka kundbolags risknivå i utbyte mot aktieoptioner i kundbolagen. Katalysen har elva företagsbyggare verksamma på kontor i Stockholm, Sverige och Geneve, Schweiz. Katalysen har hittills investerat sin expertis och sitt kapital i 25 verksamheter.