Kommuniké från Quickbits eu AB (publ) extra bolagstämma

Quickbit eu AB (publ) genomförde idag, den 19 oktober, en extrabolagsstämma i syfte att söka beslut om uppdelning av aktier samt att fastställa regler för emissioner. 

Stämman beslutade att:

1. Genomföra  en uppdelning av aktier genom att en befintlig aktie delas upp i tio nya aktier och att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för uppdelningen. Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med detta.

2. B emyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt och inom den vid var tid gällande bolagsordningen. Styrelsens beslut får förenas med villkor om att tecknade aktier får betalas genom kvittning eller apportegendom.

Protokoll från stämman bifogas.

För mer information kontakta:

Reinhold Konnander, VD

Quickbit AB

073-068 56 20

reinhold@quickbit.eu

http://www.quickbit.eu

Om Quickbit AB (publ)

Allt fler av våra dagliga affärer sker genom e-handel över internet. 2016 översteg e-handel 2.000 miljarder USD och 2020 förväntas omsättningen vara 4.000 miljarder USD.  

Under de senaste åren har kryptovalutor som Bitcoin tagit världen med storm. Kryptovalutor möjliggör för ögonblickliga betalningar utan transaktions- eller växelkursavgifter och med fullkomlig spårbarhet för att säkerställa trygghet.

Quickbit AB erbjuder sina kunder en säker, snabb och enkel handelsplats för kryptovalutor. I en värld där utvecklingen av nya valutor såsom Bitcoin sker snabbt och blir en liten men viktig del av det dagliga livet för människor som handlar på internet, är Quickbit och dess plattform en naturlig marknadsplats.

Med en teknisk plattform baserad på senaste teknologi inom Blockchain och Artificiell Intelligens har Quickbit skapat en trygg tjänst för att stödja företag och privatpersoner i handel där de använder kryptovaluta.