Korrigering-Delregistrering av ODI Pharmas nyemission genomförd

ODI Pharma AB:s (“ODI Pharma” eller “Bolaget”) nyemission övertecknades kraftigt och Bolaget kommer genom nyemissionen att tillföras cirka 25 MSEK före emissionskostnader och cirka 1 360 nya aktieägare. För att noteringsdag ska äga rum på det kommunicerade datumet har nyemissionen delregistrerats på Bolagsverket.
2 579 114 aktier, utav det totala antalet om 2 720 000 aktier som tecknades i nyemissionen, har nu registrerats och kommer att vara tillgängliga för handel den 23 januari 2020. Nyemissionens andra tillika sista registrering är planerad att äga rum under innevarande vecka.

Antal aktier och aktiekapital

Eftersom det efter sista betalningsdag saknats betalningar från tecknare i nyemissionen har nyemissionen delregistrerats. Genom den första registreringen har 2 579 114 aktier registrerats på Bolagsverket. Bolagets totala antal aktier på Bolagsverket uppgår således nu till 15 079 114 aktier och aktiekapitalet uppgår till 603 164,56 SEK. Resterande del av nyemissionen är avsedd att äga rum under innevarande vecka.

När hela nyemissionen registrerats på Bolagsverket kommer ODI Pharmas totala antal aktier att uppgå till 15 220 000 stycken och aktiekapitalet i Bolaget kommer att uppgå till 608 800,00 SEK.

Notering på Spotlight Stock Market

Första dag för handel i ODI Pharmas aktier på Spotlight Stock Market är den 23 januari 2020. Kortnamnet för aktien är ”ODI” och ISIN-koden är SE0013409760.

Finansiell och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare I nyemissionen och noteringen på Spotlight Stock Market.

För mer information om Bolaget, vänligen kontakta:

Derek Simmross, VD, ODI Pharma AB

E-post: info@odipharma.com

För mer information om nyemissionen och noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

ODI Pharma AB

ODI Pharma är, baserat på sitt europeiska nätverk, dotterbolag och parters, en tillverkare av färdiga farmaceutiska cannabisprodukter med fokus på distribution till den medicinska cannabismarknaden i Europa genom sitt dotterbolag ODI Pharma Polska Sp. z o.o. ODI Pharma avser att tillhandahålla en högkvalitativ produkt till ett konkurrenskraftigt pris jämfört med konkurrenterna i Polen och därmed bli den största leverantören av medicinsk cannabis i Polen. ODI Pharma strävar också efter att vara i framkant för att förstå den medicinska tillämpningen av produkten samt att införa nya, innovativa produkter för de europeiska patienter i behov. Företaget kommer att fortsätta samarbeta med de mest kunniga och mest kända partners i branschen för att uppnå sina mål.